zaterdag 18 april 2020

wolken 3644-3645

wolkenfragmenten uit Philipp Blom, Wat op het spel staat

3644
Het is moeilijk de contouren van het landschap te onderscheiden als overtrekkende wolken en mist het zicht belemmeren. (14)

3645
Groene, van boven tot onder met bomen en andere planten begroeide wolkenkrabbers voegen zich samen tot verticale bossen en veranderen het stadsleven volledig. (201)