vrijdag 28 februari 2014

wolken 1016-1017wolkenfragmenten uit Hugo Claus, De Metsiers


1016

De wolken waaien heel vlug voorbij. (29)


1017

Kijk, als de wolken wegwaaien, komt de lucht naar voor, en die is blauw, maar de lucht waait nooit voorbij, dus is het paradijs er achter! (62)

driekleur 140De neorealistische kroniek van de strijd tegen de rijken liet ruimte voor liefderijk gedetailleerde plaatsbeschrijvingen door de elegische Pasolini. Wanneer de deur van het verenigingsgebouw van de arbeiders blijft openstaan, ‘viel er sissend een rechthoek van naargeestig geel licht op de modder’. Wanneer een van de boerenmeisjes een nieuwe rode jurk past, is dit kledingstuk ‘bijna oogverblindend’ en wanneer een jongen, nu oud genoeg om in de Mangiarotti-fabriek te gaan werken, blijft rondhangen in de hoop haar tegen te komen, is dat te midden van ‘bevroren akkers, die bijna zwart waren, ondanks de laatste vlammende stralen van de zon die onderging aan de andere kant van de vlakte’.

Barth David Schwartz, Pasolini requiem, 232

3520

Parijs, tentoonstelling Raymond Depardon - 131230

donderdag 27 februari 2014

facebookbericht 535@Björn Soenens - Uiteraard vind ik ook dat mensen moeten ingrijpen in onaanvaardbare situaties. Elzemarijn verdient alle lof. Maar ik heb twee vragen: 1. Wat bedoelt u met 'constructieve' journalistiek? In scène gezet, en dus 'opgebouwd', of 'opbouwend', in de zin van maatschappijverbeterend? 2. Moet journalistiek niet in de eerste plaats objectief zijn, en dus passief-registrerend, in de plaats van in te grijpen in de werkelijkheid?

facebookbericht 534Ik ben altijd een fan geweest van het derriderende denken maar ik heb nog nooit een noot Derrida gelezen. Ja, een noot want 't is in mijn ogen, ja ogen, vooral muziek.

facebookbericht 533


Niet op tijd gestopt? Misschien. Mediageil? Ja. Subjectief? Vast en zeker. Jan Hoet brak niet alleen, hij maakte ook. Vergeet niet dat kunstkritiek geen exacte wetenschap is. En vergeet vooral niet te vermelden dat Hoet als organisator buitengewoon veel heeft betekend voor de hedendaagse kunst in ons land en ook daarbuiten.

*

Frans Boenders mag dan wel in zijn boekje terechte kritische vragen hebben gesteld, zijn bijdrage tot de receptie en facilitering van hedendaagse kunst stelt in vergelijking met wat Hoet heeft betekend zo goed als niets voor. Daarvoor verwarde hij net iets te veel vriendendiensten met objectiviteit. Zijn smaak en visie kon hij enkel compenseren met de gave van het woord, waarover hij dan weer wel beschikte. (En ik kan het weten want ik heb vier jaar de eindredactie van zijn toen nog met de hand geschreven teksten verzorgd: veel moest ik daar niet aan wijzigen.) Zijn hang naar mystificatie, met behulp van oosterse snuisterijen, beschouw ik nog altijd als een hoogtepunt in de geschiedenis van de charlatanerie. Met dit alles heb ik ook weer niet gezegd dat Hoet een heilige 'paus' was.

3519

Parijs, tentoonstelling Félix Valloton - 131230

facebookbericht 532Wist je dat de Vlaamse leeuw een panda in psychoanalyse is? Ik wist het ook niet. Niet doorvertellen, hé. 't Is een geheime clausule van de zevende staatshervorming.