zondag 31 december 2017

bewogen in de voorbije jarenIn de vijftiende eeuw (...) bleef de gemiddelde mobiliteit voor onze begrippen bescheiden. Voor de volwassen stedeling lag die waarschijnlijk in de orde van 1400 à 1500 kilometer per jaar, waarvan het overgrote merendeel te voet werd afgelegd. (Lucas Reijnders, Reislust (2000), 19)

bewogen sinds begin lente 2012
00003,5 gocart
00007,5 tram
00017,0 metro
00037,6 bus
00098,7 boot
00168,0 bestelwagen
01312,7 te voet
03923,3 fiets
10824,9 auto
21229,0 trein

37622,2 totaal


bewogen sinds begin lente 2013
00000,2 boot
00002,3 tram
00015,4 metro
00017,2 bestelwagen
01016,3 te voet
05181,7 fiets
09088,8 auto
22328,5 trein

37650,4 totaal


bewogen sinds begin lente 2014
00000,2 pont transbordeur
00001,9 boot
00002,1 bus
00007,5 metro
00145,3 bestelwagen
00551,7 te voet
06498,2 auto
07663,5 fiets
18675,0 trein

33545,4 totaal


bewogen sinds begin lente 2015
00002,0 bus
00021,0 metro
00779,9 te voet
01803,3 stads- en trekfiets
02915,5 koersfiets
08931,3 auto
22970,0 trein

37423,0 totaal


bewogen sinds begin lente 2016
00000,4 boot
00681,6 te voet
03465,9 koersfiets
03592,3 stads- en trekfiets
06876,5 auto
22510,0 trein

37126,7 totaal


bewogen sinds begin lente 2017

00018,4 scooter
00031,2 autobus
00768,0 te voet
01549,9 stads- en trekfiets
04402,0 koersfiets
08329,3 auto
22305,0 trein
37403,8 totaal 

bewogen sinds begin lente 2018

00002,3 zwemmen
00002,8 tram
00004,3 bus
00007,5 boot
00029,6 loopband
00033,4 rolstoel
00101,0 tunneltrein
00110,0 ambulance
00112,0 armfietstoestel
00682,6 te voet
00658,6 hometrainer
00892,1 koersfiets
01358,6 stads- en trekfiets
07559,3 auto
14664,0 trein
26218,1 totaal

bewogen sinds begin lente 2019

00003,2 zwemmen
00008,5 tram
00011,5 bus
00012,0 metro
00044,0 varen
00764,3 te voet
01850,0 vliegtuig
02032,4 koersfiets
03393,5 eigen auto
04951,4 andermans auto
05158,9 stads- en trekfiets
15360,0 trein
33589,7 totaal
 
 
bewogen sinds begin lente 2020
 
00001,1 zwemmen
00921,7 te voet
01644,2 koersfiets
02570,0 trein
02995,2 auto
05049,1 stads-/trekfiets
13181,3 totaal


bewogen sinds begin lente 2021

00000,6 zwemmen
00000,8 boot
00610,0 bus
00641,4 koersfiets
00817,2 te voet
01753,9 auto
04540,0 trein
05132,1 stads- en trekfiets
 
13496,0 totaal
 
bewogen sinds begin lente 2022

00000,4 zwemmen
00002,8 bus
00004,2 boot
00016,1 tram
00049,3 metro
00221,7 koersfiets
01162,9 te voet
01448,5 auto
04344,9 stads- en trekfiets
06297,0 trein

13546,8 totaal


bewogen sinds begin lente 2023

00000,1 zwemmen
00001,5 boot
00002,5 tram
00003,5 bus
01131,6 te voet
02520,4 stads- en trekfiets
02806,1 auto
02845,2 koersfiets
06300,0 trein

15610,9 totaal

gebruiksaanwijzingMijn boekenliefde heeft een materiële zijde en daarover bericht ik in van boeken bezeten. Onder boek is te vinden wat ik, na of tijdens mijn lectuur, over die boeken schrijf: van losse opmerkingen tot volwaardige recensies. Mijn lectuurlijst wordt door toeval en associaties bepaald - daarvan is een weerslag te vinden in de rubriek laatste rechte lijn. In boeken vind ik regelmatig plaatsen waarin wolken of pauwenveren ter sprake worden gebracht. Ook voor passages waar in dezelfde zin of alinea onze nationale driekleur zichtbaar wordt, heb ik een boontje. De simultane lectuur van verschillende boeken leidt soms tot het vinden van een parallel. Op bepaalde boeken ga ik grondig in, bijvoorbeeld De gebroeders Karamazov, De Toverberg, Anna Karenina, de essays van Montaigne. Onder de zeer toepasselijke titel rechercheur houd ik een aparte blog bij waarop ik leesverslagen opsla die ik schrijf bij het lezen van Prousts Recherche.
Af en toe, om te oefenen, vertaal ik een stukje uit het boek Microfictions van Régis Jauffret.
Maar ik schrijf ook over wat ik zie gebeuren in de maatschappij of de politiek, of in de media, of in verband met het milieu. Ik heb het niet zo voor reclame, dat is te merken aan de bijdragen aan de rubriek antireclame.
Film vormt ook een belangrijk bestanddeel van deze blog.
Soms houd ik een dagboek bij. Daarin is niet alles geschikt om op deze blog een plaats te krijgen, vandaar een rubriek gecensureerd dagboek. De tot een bepaalde periode gelimiteerde reeksen dagen van verhoogde helderheid en concentratie, schrikkeljaar 2012 (een dagelijkse bijdrage met telkens een combinatie van woord en beeld), 54, tour (over mijn fietsreis in Frankrijk, 2014 – samengevat in een apart stuk), de zomer van 2016, de herfst van 2016, fietsreis 2016 (door Duitsland tot in Polen), de winter van 2017, de lente van 2017 en de zomer van 2017 zijn ook dagboekachtig. Hetzelfde geldt
voor de herfst van 2017 en de winter van 2018. En voor de notities over mijn fietsreis naar Praag en terug in 2019: Praag 2019. De rubriek los ingeslagen is een buitenbeentje omdat het voor mij op een bepaald ogenblik ook niet meer duidelijk was wat ik daarin onderbracht: losse invallen of autobiografische notities. Die laatste zijn er in elk geval onder de noemer autobiografie. Vanaf 1 september 2019 breng ik deze en andere autobiografische notities samen onder de rubriek LVO, een afkorting die staat voor Het leven als voorlopige oplossing, wat, mocht ik ze ooit publiceren, de titel van mijn memoires zou kunnen zijn. Een apart hoofdstuk vormt het twee maanden durende verblijf in het ziekenhuis in de zomer van 2018. De ervaringen die ik daar heb opgedaan zijn gebundeld in de rubriek intensieve zorgen. De rubriek ferroviair bevat treinanekdotes, door mij in mijn hoedanigheid van forens waargenomen. In de jaren 1994-1996 schreef ik cursiefjes voor de krant De Standaard – ik heb ze hier opgevist onder de noemer ampersand. Leuke zinnetjes en pseudowijsheden die nergens anders een plaats vonden, vang ik op in de rubriek de wijsheden van pippo cornetto. Ik leer er zelf ook nog van. Evengoed losse flodders zijn de observaties die een onderdak vonden in de rubriek idiosyncratisch. De bijdragen tot 100 woorden zijn in een schrijfoefening gegoten observaties. Af en toe ontstaat een tekst als brief. Soms krijgen deze brieven, uiteraard, indien dat nodig was, na instemming van de geadresseerde, een plaats op deze blog. Een subcategorie hierin vormen de brieven naar bunnik, naar mijn gewaardeerde blogbroeder JWL. Een andere blog die ik zeer regelmatig volg, is die van Martin Pulaski.
Mijn dromen – onder droom – hoef ik niet te censureren want dat doen ze zelf, zoals we van de Grote Tovenaar uit Wenen weten. Een aparte rubriek vormen de lemmata van mijn woordenboek. Ik heb daarin bijna de letter A afgewerkt. In de rubriek mijn eigen namen behandel ik op gelijkaardige wijze personen of plaatsen die voor mij belangrijk zijn. Onder poëzie bewaar ik teksten over poëzie, alsook mijn eigen pogingen daartoe, onder meer de reeks 100 voorwerpen, die is opgehangen aan een boek waarin honderd objecten uit het British Museum de kapstok vormen voor een wereldgeschiedenis, en ook 5x2x7, een reeks gedichtjes die bestaan uit vijf strofes van twee, telkens zeven lettergrepen tellende regels. Onder archief, de naam zegt het zelf, plaats ik oude teksten die vaak enkel in analoge vorm beschikbaar zijn voor mezelf en, voor zover ze ooit gepubliceerd werden, eventueel ook in stoffige predigitale bibliotheken. Met de reeks afscheid van mijn digitaal bestaan heb ik een begin gemaakt met het afstoffen van wat ik dan maar ‘hoogtepunten’ van deze blog zal noemen.
Ik heb een zwak voor lijstjes, onder meer de boodschappenlijstjes die worden achtergelaten op de karretjes van het warenhuis. Leuk om in te scannen: winkelwagenblues.
Mijn fotografie heeft al tot verschillende reeksen aanleiding gegeven, onder meer vandaag gezien, het al vermelde schrikkeljaar 2012, 13 in z/w (één zwart-witfoto voor elke dag van 2013), instagram met een reeks van 365 telefoonfoto’s, de dingen, analoog, lezers (foto’s van mensen die een boek lezen), niet opgenomen handschoenen, exotische siertuinbomen (Araucaria araucana), een soort van zelfportretten (mirage), stad en ommeland (over het groen in mijn woonplaats Brugge en omstreken). Die laatste foto’s zijn vaak gemaakt tijdens mijn fietsritjes. De fietsrubriek heb ik in de loop der jaren op verschillende manieren ingevuld: met kaartjes, impressies en zelfs playlists van wat mijn iPod mij voorschotelde. Over muziek schrijven, overigens, vind ik moeilijk, ik doe het dan ook niet vaak.
In de rubriek terugblik evalueer ik van op afstand foto’s die ik lang geleden maakte. De noemer woord in beeld vraagt aandacht voor foto’s waarin – inderdaad – tekst een rol speelt.
Soms schrijf ik ook iets over fotografie of over één markante foto: ingeprent. En over architectuur en beeldende kunst. Mijn eigen tekeningen – getekend – vallen daar niet onder. Mijn videofilmpjes ook niet. De reeks de kunst van het kijken is ingegeven door een gelijknamig boek over hoogtepunten in de geschiedenis van de laat-negentiende- en twintigste-eeuwse schilderkunst.
In enkele afzonderlijke teksten, waaraan ik veel belang hecht en die ik daarom hier nog apart vernoem, reflecteer ik op mijn activiteiten als leesclubbegeleider (hier is een lijst te vinden van alle boeken die daar aan bod kwamen, met links naar teksten die ik erover schreef), op deze blog (in een in 2008 afgenomen interview) en ook op mijn gebruik van Facebook.
Deze linkenlijst is niet exhaustief (sommige rubrieken slapen of zijn effenaf dood), en er is ook nog een zoekfunctie: links in de Blogger-taakbalk bovenaan deze pagina.