zaterdag 9 december 2017

wolken 2543-2545wolkenfragmenten uit Harry Mulisch, Het seksuele bolwerk

2543
De eerste twee – de aankoop van het perzische tapijt en het boek van Reich – kunnen nog ondergebracht worden bij de eerste druppels op de tegels: met mijn psychische konditie van die dag als donderwolk, temperatuur en windrichting. (19)

2544
Hij voelde het, de neerbuigende rust, die iets onderaards kokends had en vaak een verwoestende uitbarsting deed vrezen, het ondefinieerbaar verscheurde en vernietigde, dat herinnerde aan een door een wolkbreuk geteisterd landschap, het sluipende, schuwe, argwanende, als bij een opgejaagd, ziek maar altijd nog ontzaglijk sterk holendier, hij voelde alles, maar omvatte het niet. (Mulisch citeert Jakob Wassermann; 29)

2545
Toen een kinderfeest in de buurt verstoord dreigde te worden door een regenbui, haastte hij zich naderbij met zijn wolkenkrakers. (202)