zondag 31 december 2017

wensenIk wens jullie allemaal een mooi en zinvol 2018 met veel vreugde en zonder aangeprate angst. Mochten de zorgen, die er zeker zullen zijn (zo is nu eenmaal het leven), onoverkomelijk blijken, dan wens ik jullie de liefde toe die de pijn verzacht. Mijn nationalistische vrienden in het bijzonder wens ik het besef toe dat we allemaal planeetbewoners zijn. Laat de Aarde onze énige natie zijn. En alle mannen en vrouwen onder jullie, jullie allen dus, wens ik een spontane en respectvolle omgang met elkaar toe, liefst zoveel mogelijk in het wérkelijke leven, ongeacht het geslacht of de geaardheid, en zo mogelijk zónder hashtags.