maandag 4 december 2017

de laatste boom 5

lees vanaf het begin: de laatste boom 1

Een van de eerste beleidsdaden van de nieuwe president van de VS, Donald Trump, was zich terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Waarmee hij uiteraard vooral de fossielebrandstoflobby bediende. Maar het is fout nu alle klimaatschuld op Trump af te schuiven. Dat is: ‘[z]ichzelf greenwashen met antitrumpisme’. Het mag de andere leiders niet van hun eigen verantwoordelijkheid ontslaan. ‘[M]et of zonder Trump’: het Klimaatakkoord van Parijs is ontoereikend. Veel landen komen nu al op hun beloftes terug en vervuilen nog altijd alsmaar meer. En overigens was Obama ook geen klimaatheilige. Onder zijn bewind werd de VS ‘de grootste olie- en gasproducent’.

Zolang de kapitalistische logica niet wordt verlaten, zal een reductie van de koolstofemissie onmogelijk zijn en blijven we de toekomst op het spel zetten. Officiële onderzoeken en rapporten bevestigen dat – de beleidsvoerders trekken er hun conclusies uit: de juiste actie ondernemen is electorale zelfmoord en dus blijven ze bij het business as usual. Hooguit worden kosmetische maatregelen genomen, de ophoging van onze stranden is daar een voorbeeld van. De Witte besluit dan ook: ‘Après nous le déluge is het onuitgesproken leidmotief van de politici.’ Zij zijn de ‘zaakwaarnemers van de aan fossiele brandstoffen verslaafde ondernemingen’. Op hen zullen we niet moeten rekenen. Maar waarop dan wel? Op ‘groen kapitalisme’? Op ‘clean technology’? Op kleinschalige initiatieven van onderuit? Of op nog iets anders?