vrijdag 31 januari 2020

vorig jaar 75


190130
M. vertelt me over zijn verleden en de zoektocht daarnaar die hij recent genoodzaakt was te maken. (…) Ik raad M. aan om zijn ervaringen – die niet altijd positief zijn want sommigen gooiden gewoon de hoorn op de haak of klapten de voordeur dicht – op te schrijven. Straks is het allemaal weg, en dit is nochtans belangrijk voor het onthouden van zijn persoonlijke geschiedenis. ‘Kan zijn,’ zegt M., ‘maar ik geloof dat het in bepaalde gevallen beter is dat je niet onthoudt, dat je vergeet.’ * Grossman (plusminus pagina 600) bedenkt dat mensen, indien het einde van de wereld met grote precisie vastgesteld is op een nabije datum en onafwendbaar is, bijvoorbeeld door de inslag van een immense kometenregen, ertoe geneigd zouden zijn om elkaar en zonder terughoudendheid eindelijk de ongekuiste waarheid te vertellen. Interessante gedachte, en ik denk dat Grossman het bij het rechte eind heeft. Wat heb je dan immers nog te verliezen. Het is wat soms op een sterfbed gebeurt: de mens die zijn laatste momenten beleeft, besluit om zijn waarheid niet mee het graf in te nemen. Het betekent ook dat leugenachtigheid met tijdelijkheid te maken heeft: zolang er tijd is, loont het de moeite om de waarheid achter te houden, om te fictionaliseren. * (…) * Ik schrijf dit op de trein. Het heeft gesneeuwd. Ik kijk af en toe op en bewonder het landschap, dat helemaal wit is. Ook de bomen zijn wit, het waait niet of nauwelijks en de verse sneeuw is op de takken, tot en met op de kleinste twijgjes, blijven liggen. Daardoor is wat ik zie des te betoverender. In de verte gaan de witte akkers en weiden in nevel op. *

5625

Bologna (I) - 190908

facebookbericht 1145


Is het echt nodig om uitgerekend deze foto uit te kiezen, De Standaard? Welke slippen dragen jullie eigenlijk? Of zijn het soutanes of kazuifels?

© Jimmy Kets

Pim Johan H. wat is het probleem met deze foto, Pascal ?

Pascal Cornet Dat ze niet neutraal genoeg is, Pim Johan Herman. Om niet te zeggen dat ze tendentieus is, sturend, insinuerend en kwalijk.

Pim Johan H. Pascal dat zie ik er niet in, laat staan dat ze zo dienen als element in een complottheorie. ik vind het eigenlijk zelfs een mooie foto.

Noël G. De foto is inderdaad nogal ontluisterend. Voor mij niet gelaten.

Pascal Cornet Voor u niet gelaten? Wat bedoelt u daarmee, Noël?

Noël G. Een advocaat die zeker van zijn zaak is en nu al schaamteloos triomfeert.

Pascal Cornet Precies. Zo wil de krant dat u de foto leest. Terwijl u evengoed als ik weet dat je zelfs op de treurigste begrafenis een dergelijke foto kunt maken. Mensen maken grimassen, ze lachen sereen, ze zijn even hun concentratie kwijt. Pik dat ene moment eruit, en je hebt een totaal andere indruk.

Noël G. Lees ook eens het hele artikel waarin vermeld wordt dat Vermassen de Bende van Nijvel erbij sleurt en Van Steenbrugge Kathleen Cools bij het zogenaamde complot betrekt. Triestige clowns in toga.

Fernand K. Noël G., Hoe zou het nog met De Reus zijn? Hoeveel heeft de Jef er nu al gevonden? Even de tel kwijt.

Pascal Cornet Kijk, dit is het stramien waarop men veel te dikwijls terugvalt in discussies op sociale media: niet ingaan op het argument en er onmiddellijk irrelevante zijpistes bijsleuren. De vis verdrinken. Polariseren. Ik heb het, heren Noël G. en Fernand K., over de sturende keuze van een foto, gemaakt op de redactie van een krant. Ik heb het helemaal niet over complotten of wat dan ook. In het beste geval is het argeloosheid of commercieel instinct. De fout ligt wat mij betreft al bij de fotograaf zelf, Jimmy Kets. Hij maakt per slot van rekening ook al een selectie. Ik weet waarover ik spreek want ik maak ook wel eens een foto én ik heb zelf ooit ook nog op de redactie van een krant gewerkt. Mijn opmerking heeft met journalistieke deontologie te maken, niet met inhoudelijke manoeuvres op het proces of in de media, of met de persoonlijke geschiedenissen van de betrokkenen.

Noël G. Kijk: er is ook zoiets als persvrijheid. Ook foto's of teksten die buiten de 'pensee unique' vallen, mogen gepubliceerd worden en een journaliste van de openbare omroep mag niet worden verdacht gemaakt omdat ze volgens Van Steenbrugge met de verkeerde man getrouwd is.

Pascal Cornet Uiteraard persvrijheid. Maar over welke pensée unique hebt u het? Nounou. Over Katleen Cools heb ik niets gezegd, ik zou niet durven, en over Willem Lemmens, al evenmin. Het is niet omdat de journaliste met een moraalfilosoof met een zeer uitgesproken mening getrouwd is, dat ze haar programma's in die richting zou sturen. Ik vond dat argument van Van Steenbrugge ook niet zijn sterkste. Maar ik zou u willen vragen u tot mijn argument te beperken, beste Noël G.

Noël G. Pascal Cornet ik vind die foto inderdaad gedurfd, en over de teneur ervan zijn we het eens, maar ons verschil van mening zit hem in het feit dat jij van oordeel bent dat die eigenlijk niet mag gepubliceerd worden, terwijl ik vind dat Van Steenbrugge best van zijn superieur voetstuk mag worden gehaald, meer zelfs, ik vind dat de taak van een kritische verslaggeving.

Pascal Cornet Ik deel uw vooringenomenheid ten aanzien van de heer Van Steenbrugge niet. Maar zelfs al zou ik haar delen, dan nog zou ik vinden dat de keuze van deze foto, gezien de aard van het proces en de zeer zware en zeer concrete gevolgen voor zeer concrete mensen, een deontologische fout is.

Noël G. Wie zijn verhaal opbouwt op basis van een complottheorie haalt daarmee ongetwijfeld succes bij een groot aantal mensen. Je maakt je dan wel schuldig aan volksverlakkerij en de laagste vorm van populisme. Van Steenbrugge is op die manier bezig, en dat is zeer laakbaar. Het is een methode waarmee ook uiterst rechts successen behaalt.

Noël G. Ik vind het een schitterende foto.

Sammy Roelant Ja insinueren dat de verdediging lacht met zaken als waardig levenseinde, is nogal tendentieus. Zoals iedereen weet die een beetje fotografie kent, kun je iets op honderden manieren in beeld brengen. Er zijn ongelooflijk veel seconden tijdens zo'n proces. Zo'n seconde bevriezen geeft vaak een heel andere geladenheid aan een gegeven. Dat is hier duidelijk het geval. Wie dit schitterend vind, heeft natuurlijk zelf een bepaalde visie, en vind het fijn dat zijn 'tegenstander' geframed wordt op zo'n manier. Hier zijn die 'tegenstanders' mensen die vinden dat ernstige dokters die zware morele beslissingen nemen en daarvoor aangeklaagd worden voor de zwaarste der misdaden verdedigd moeten worden. Het zegt iets over mensen die deze tegenstander kiezen. Het zijn mensen die vanuit hun eigen grote gelijk menen te moeten beslissen hoeveel een ander, moet lijden. Fijne mensen.


200215
Ik stuurde bovenstaande discussie naar de ombudsvrouw van De Standaard. Zij antwoordde mij als volgt:
<<
Beste meneer Cornet,

Ik begrijp niet goed wat u allemaal achter dit beeld ging zoeken.
Er staat in de discussie op uw blog nogal wat nonsens. Zo konden er tijdens het proces alleen foto’s en beelden gemaakt worden op welbepaalde, door de voorzitter vastgelegde, momenten. Of dacht u dat een assisenproces gevoerd wordt terwijl heel de tijd door de perscamera’s flitsen?
Bovendien hadden veel betrokkenen laten weten dat ze niet herkenbaar in beeld wilden komen, onder meer één van de beschuldigden. Het aantal verschillende beelden dat geschoten kon worden, was dus beperkt.
Als u met uw opmerking bedoelt dat de krant met opzet een lachende Walter Van Steenbrugge in beeld heeft gebracht om hem in diskrediet te brengen, omdat het niet hoort op zo’n proces te lachen, dan kan ik u geruststellen: dat is – excuseer me voor de uitdrukking - volledig van de pot gerukt. Als hij niet lachend op de foto’s wilde staan, had hij perfect ernstig kunnen kijken tijdens de korte periodes dat er camera’s in de buurt waren. U denkt toch echt niet dat hij, met al zijn ervaring, hier per ongeluk ‘caught on camera’ was?
De redactie heeft gewoon het beste beeld gekozen dat er was. Meer niet. Punt uit.

Vriendelijke groet,

Karin De Ruyter
>>

facebookbericht 1144De onderdelen 1 en 4 van dit programma zijn absoluut het bekijken waard. En wel hierom.

Uit deel 1 onthoud ik twee zaken.

a. Dat het voorstel van de verdediging van de uitvoerende arts om 'de complotterenden' de kans te geven om als getuige het vermoeden van complot te komen weerleggen niet werd weerhouden en dat niet werd verduidelijkt waarom niet.

b. Dat het onhoudbaar en eigenlijk ook onverantwoordelijk is om een zo gevoelige, delicate, complexe en levensbelangrijke materie de facto - door de manoeuvres die zijn gebeurd - in handen te geven van een jury van twaalf ongetwijfeld goedmenende maar per definitie ongekwalificeerde burgers. Het is nu goed uitgedraaid, maar voor hetzelfde geld was het anders geweest en waren de gevolgen niet te overzien.

Van deel 4 bewaar ik een grenzeloos respect voor dokter Dirk Van Duppen, voor de moed en de generositeit waarmee hij, uitgerekend in zo'n uitzending (maar dat is toeval), ons een zo belangrijke levensles komt geven. Welke, dat moet u zelf maar ontdekken. En wat ook moet gezegd, en met plezier: groot respect voor Bart Schols, voor de serene en empathische manier waarop hij dit gesprek in goede banen leidt, zonder in indiscreties en sentimentalisme te vervallen.