dinsdag 21 januari 2020

LVO 94Er was natuurlijk ook mijn vader, er waren de opties die hij had. Maar had hij die wel? Mijn moeder was altijd gebleven wat zij was toen hij haar leerde kennen: zijn verzorgster. Hij had haar nodig en het was pas toen zij echt niet meer verder wilde, dat hij moest inbinden.

Hoe het met zijn gevoelens ten aanzien van zijn echtgenote zat, daar heb ik het gissen naar. Ik twijfel er niet aan dat die gevoelens bij aanvang groot en oprecht zullen geweest zijn. Hij zal zich haar aandacht hebben laten welgevallen. Als kind van een kille moeder zal hij warmte en geborgenheid hebben gezocht. Hij zal zichzelf, met zijn eigen mooie woorden, ervan overtuigd hebben dat hij die verre rosse Vlaamse vrouw graag zag.

Maar zoals het dan zo vaak gaat: wij hebben de neiging om onze families niet te overleven.63 Gebaande paden worden platgetreden, patronen herhaald. Partnerkeuzes en de manieren waarop relaties zich afwikkelen vertonen wrede correspondenties en parallellen met wat zich eerder in onze persoonlijke geschiedenis heeft voorgedaan. Ik kan mij bij het begrip ‘warmte tussen mijn ouders’ niet veel voorstellen. Ik herinner mij niet hen ooit één keer affectief met elkaar te hebben zien omgaan. Mijn ouders kusten niet, ze raakten elkaar zelfs niet aan, toch niet in het gezichtsveld van anderen – en daarmee mimeerden ze wat hun zelf was onthouden in de gezinnen waarin zij waren opgegroeid. Op een bepaald ogenblik moet ook aan hun intieme omgang met elkaar een eind zijn gekomen, nadat deze wellicht nog een tijd nadat ze waren opgehouden elkaar graag te zien zal zijn doorgegaan. Dan sliepen zij niet meer in hetzelfde bed, en uiteindelijk spraken ze zelfs niet meer met elkaar. Enkel voor de hoogstnodige praktische afspraken werden tong, lippen en strottenhoofd nog in werking gesteld.

Ondertussen zal mijn vader zich wel enige escapades hebben gepermitteerd. Of pogingen tot escapades want wat had hij madame Deck en madame Rubens van de bridgeclub te bieden behalve zijn bridgetalent? Misschien had hij vrede te nemen met een dagdroom, af en toe boven de kaarttafel eens een knipoog die iets anders probeerde te betekenen dan dat er op harten moest worden ingezet, of zou het al eens onder diezelfde tafel tot een aai van het onderbeen gekomen zijn met een ontschoeide voet? In vergelijking met het sociale milieu van de dames Deck en Rubens was mijn vader een armoezaaier – het feit dat hij daar in het Hôtel du Sablon aan de Noordzandstraat onmiskenbaar beter Frans sprak dan zijn franskiljonse kaartpartners die thuis Brugs spraken vermocht daar niets aan te veranderen. En reken maar dat 't daar niet ging van pastroel en piekens troef! Mijn vader, zo beeld ik mij in, werd vooral gedoogd omdat hij zo'n sterke bridgespeler was, die bovendien verbaal wel zijn mannetje stond. En dan werd hij de vrijdagavond zeer laat, vaak een eind na middernacht, thuis afgezet. Door madame Deck of madame Rubens, dat weet ik niet. Misschien kreeg hij van deze sturende dames nog een kuise kus mee alvorens hij uitstapte en op zijn klompvoet naar de voordeur waggelde. Mijn moeder lag dan al geruime tijd in bed. Ik weet niet of zij opgelucht was of blij, wanneer zij hoorde hoe haar echtgenoot de deur afsloot en een paar minuten later, of een kwartiertje later omdat hij dikwijls eerst nog een democratische Kanterbrau uit de ijskast nuttigde, de trap op stommelde. Van de mousserende wijnen in het chicste hotel van Brugge naar een werkmanspintje in de nachtelijke Populierendreef uit een flesje-zonder-statiegeld: mijn vader moet het altijd hebben aangevoeld als een memento aan wat zijn sociale situatie werkelijk was.

Ik kan mij eigenlijk niet indenken dat hij ooit een scheve schaats zou hebben gereden. Mijn moeder ook niet, trouwens. Willen, ja, dat deden ze misschien wel. Er vlak voor het inslapen, naast elkaar in hetzelfde echtelijke bed gelegen, eens van dromen – ja, dat ook. (Wie niet?) Maar echt overspelig, metterdaad, neen, dat lijkt mij uitgesloten.

63 John Cleese & Robin Skynner, Hoe overleef ik mijn familie


Lees hier LVO vanaf het begin