woensdag 15 januari 2020

LVO 89Ik kreeg het videocahier veel later eens onder ogen. Ik had het mij verkeerd voorgesteld. In werkelijkheid was het geen adressenboek maar wel een agenda van het jaar 1969. Ik heb het hier bij me. Ik gebruik het nu zelf om mijn steeds aangroeiende lijst met te lezen boeken in op te tekenen. Donkergroen kunstleder, de randen en de rug met doorzichtig kleeflint verstevigd. Vooraan, bovenaan in het midden en met langwerpig ontworpen cijfers waarin de verticaliteit van het boekje resoneert, staat in goudopdruk het jaartal gestanst. Onderaan rechts prijkt een schildje, met daarin uitgespaard de hoofdletters MBPI. De eerste bladzijden van het agenda, waarop ongetwijfeld duidelijk werd gemaakt waarvan die letters de afkorting waren, zijn uitgescheurd. Voorin steekt een in vier gevouwen gestencild formulier van de firma Vandenborre, waaruit ik kan opmaken dat technieker Roger Ruysschaert op 5 oktober 2004 het videotoestel is komen regelen en daarvoor 30 euro cash heeft geïncasseerd: 'betaald' staat op het formulier met de hand bijgeschreven, een datum en onder 'handtekening technieker' een bescheiden krul. Mijn moeder zal die 30 euro een enorm bedrag hebben gevonden – zeker nadat zij het met het rekenmachientje dat zij van de bank had gekregen had omgezet naar franken. 'Maar mijnheer Ruysschaert, ge zijt hier nauwelijks een halfuur geweest en ge rekent 1200 frank?' Op de keerzijde van het formulier staat – niet in het handschrift van mijn moeder – een lijst van 34 tv-zenders, van 'BRT 1', dat toen al lang VRT 1 moet zijn geweest, tot en met 'Discovery'.

De agenda zelf is door middel van klevertjes opgedeeld in secties. Geen 26, zoals er 26 letters zijn in het alfabet, maar 36 genummerde secties, die zonder enige twijfel overeenstemden met de nummering van de videobanden die mijn moeder in gebruik had. Daarvoor gebruikte ze dus niet, zoals ik me hierboven verkeerdelijk voorstelde, kapitalen. Ik doorblader het notitieboek en stuit op programmatitels als 'Alles kan beter', 'Dalziel & Pascoe', 'The Commander', 'Thuis' (ze schreef: 't Huis), 'Laatste Show', 'Midsummer Murders', 'Witse', 'Bloedbad van Abbeville', 'Silent Witness', 'A Touch of Frost', 'Weinachtmis', 'Meesterchef' enzovoort. Hieruit spreekt een voorkeur voor het lichtere genre, en ook voor Engelse krimi's. Ik krijg kop noch staart aan het systeem want achter elke titel staat opnieuw een cijfer, dat nooit hoger is dan 30, en veel van de genummerde secties bleven oningevuld.

Door het handschrift van mijn moeder, en ook door de typische agenda-typografie, met voor elke bladzijde een nieuwe datum en de gelijnde bladzijden en onderaan de pagina een kalendertje voor de hele maand, doet deze groene MBPI-agenda mij denken aan de agendaatjes die mijn moeder indertijd bijhield en waarin ik soms eens neusde, puur uit nieuwsgierigheid. Dat mocht, want mijn moeder zou haar geheimen, mocht ze die al hebben gehad, zeker niet in zo'n boekje schrijven. Maar ik herinner mij toch ooit eens aan haar te hebben gevraagd wat die hoofdletter 'M' betekende die ik zo ongeveer om de maand, iets minder eigenlijk, telkens zag opduiken – altijd op dagen die al achter ons lagen, nooit op dagen die nog moesten komen. Moeder wuifde mijn vraag weg met de opmerking 'curieuzeneuzen en vragenstellen'.

En kijk, nu ik dit zo opschrijf, valt er mij een losstaande verre herinnering binnen aan de tijd dat wij nog in de Prins Alexanderstraat woonden. Mijn driejarige zelf bevond zich bij de overburen, een alleenstaande oude vrouw en haar dochter, en vroeg wat er in de kast onder de gootsteen werd opgeborgen. Die toen al oude vrouw – ik ben haar naam vergeten – wuifde mijn nieuwsgierigheid op precies dezelfde manier weg als mijn moeder een paar jaar later: 'curieuzeneuzen en vragenstellen' – het was een staande uitdrukking.

Die kapitaal ‘M’ in het agendaatje van mijn moeder, overigens, had in elk geval niets te maken met het logo van de zogenaamde Melkbrigade, die ons, de jeugd van die dagen, door middel van uitvoerige mediacampagnes voorhield dat het gezond was om dagelijks een dosis melk in te nemen.

(wordt vervolgd)
Lees hier LVO vanaf het begin