maandag 31 juli 2023

honderd woorden 442

NICHT GEWUßT

Achterin hun boek over de verplichte tewerkstelling van een Blankenbergse chef-kok in de keuken van IG Auschwitz gaan Annie Van Paemel & Dirk Verhofstadt in op het Duitse naoorlogse geheugenverlies. Het doelbewuste propagandabeleid beoogt de bevolking onlosmakelijk ‘aan het bestaan van het regime’ vast te klikken. Er zijn vier fasen: (1) De overheid spreekt openlijk over de genocideplannen, maar behandelt de uitvoering ervan als een staatsgeheim. (2) De bevolking is onverschillig en wordt daardoor medeplichtig. (3) Wanneer de bewindslieden zich moeten verantwoorden, ontkennen ze staalhard. (4) De bevolking beweert – uit schaamte omwille van (2) – dat ze het ‘niet geweten’ heeft.


Annie Van Paemel & Dirk Verhofstadt, Chef-kok in IG Auschwitz (2021)

6906

Gentse Feesten - 230717
Gent dichter bij volksraadpleging over betaalbaar wonen, actiegroep overhandigt 36.000 handtekeningen aan stad | VRT NWS: nieuws

 

zondag 30 juli 2023

honderd woorden 441

DISCIPLINERING

Als u in de doe-het-zelfzaak op zoek bent naar tegels, natuursteen, parket…, denkt u dan ook aan…? Juist: Impermo. Al maanden lang wordt de Radio 1-luisteraar deze merknaam ingepeperd. Het riedeltje kennen we al – en nu doen ze er nog een schep bovenop. Een volksmenner schreeuwt een joelende menigte toe, op vragende toon: ‘Tegels! Natuursteen! Parket!’? Waarop de menigte antwoordt, maar blijkbaar niet luid genoeg. Dus doet de menner het nog eens over, brullend. Ik denk aan filmopnames van een massabijeenkomst in nazi-Duitsland, met vooraan een druk gesticulerende Joseph Goebbels. Postpostmoderne ironie, natuurlijk. Maar ook: disciplinering. ‘Riefenstahl! Goebbels! Auschwitz!’? Impermo!

6905

Gent - 230717

 

zaterdag 29 juli 2023

facebookbericht 1162

Het gaat inderdaad snel. Het onder één hoedje spelen met de grote bedrijven, de minachting voor justitie en parlement, de ongegeneerde verdraaiingen van de waarheid, het misbruiken van de media, de verdelging van het middenveld. Geef ze laarzen, vlaggen, een trommel, een liedje en een externe vijand en het opmarcheren kan beginnen.

driekleur 524

Je ziet een overgeschilderde winkelpui van golfplaat in Nouakchott, Mauritanië – de bovenste helft tomatensoeprood, de onderste deels grijsgroen en deels goudgeel; de deuren zijn zonder afscheiding overgeverfd en alleen waarneembaar als contouren die de grote geribbelde kleurvlakken doorsnijden. In zijn notitieboekje beschrijft Chatwin de geschilderde bouwsels in de oude stad Nouakchott en geeft als zijn mening dat ‘Rauschenberg het niet beter had kunnen doen’. In Patagonië bevatte ook een paar foto’s in zwart-wit: informatieve interieurs en sfeervolle landschappen.

Bruce Chatwin, in Susannah Clapp, Met Chatwin101
honderd woorden 440

STIKSTOF

De door stikstof veroorzaakte natuurschade op de Brabantse Wal in Nederland ligt aan de basis van de vernietiging van de INEOS-vergunning, door de Antwerpse VOKA-cenakels zo intens betreurd. Ja, het is nog steeds een mooi natuurgebied, maar: ‘Ik kom hier niet meer zo graag als vroeger,’ zegt de 75-jarige vogelaar Hidde Bult. ‘Ik zie en hoor wat we verloren zijn.’ Onder veel meer 24 vogelsoorten, met daarbij wulp, geelgors, tapuit, zwartkopmeeuw en zomertortel. Paul de Wispelaere beschreef al in Het verkoolde alfabet deze catch-22: de nieuwe generaties weten niet wat er niet meer is omdat zij het nooit hebben gekend.


Hidde Bult (foto: Fred Debrock - DS)


https://www.standaard.be/cnt/dmf20230725_97041177
http://pascaldigital.blogspot.com/2004/11/tuinieren-op-s-werelds-rand.html


6904

Gent, Muinkkaai - 230717

 

vrijdag 28 juli 2023

driekleur 523

Mijn grootmoeders huis, in een buitenwijk van Birmingham, stond van de weg af, achter een heg van geelgevlekte laurierbomen. Het was van donkerrode baksteen en had hoge schoorstenen en dofgroen geschilderde puntgevels. In de tuin, tussen bloedkleurige rozen, vernam ik dat mijn vader, die incidentele bezoeker in donkerblauw en goud, wéér niet mijn banaan had meegebracht uit het land waar de zwarte mensen woonden.

Bruce Chatwin, in Susannah Clapp, Met Chatwin, 57

honderd woorden 439

FIETSGENOEGENS

Ik zie er altijd tegenop om eraan te beginnen maar eens de goede cadans te pakken, doet het mij goed. Ik neem rustige muziek mee: jazz, chansons, Zweedse liedjes van Cornelis Vreeswijk. Het recreatieve fietsverkeer is sterk toegenomen. Met plezier laat ik de elektrisch aangedreven krasse knarren achter me. En nu ik het hier toch heb over mijn fietsgenoegens mag ik niet vergeten te verzuchten dat ze de oetlul die de kasseistrook heeft aangelegd tussen het jaagpad en de Plassendalebrug met – om het in de sappige bewoordingen van vriendin Patricia C. te benoemen – zijn pietje aan de wasdraad mogen hangen.

https://www.youtube.com/watch?v=EMgKtVV3USo

6903

Lievegem - 230717

 

donderdag 27 juli 2023

Wim Kayzer, De waarnemer

notitie 394

DE EENOGIGE WAARNEMER

Minder bekend van de eenogige televisiemaker Wim Kayzer is dat hij zelf ook literair bedrijvig was. In 2004 publiceerde hij de 652 bladzijden tellende roman De waarnemer. Die stond hier al vele jaren – als slachtoffer van mijn vooroordeel dat mediafiguren hun literair succes meestal in de eerste plaats aan hun naambekendheid te danken hebben – ongelezen in de kast, tot iemand mij liet weten dat het haar lievelingsboek is.

[H]et leven is toch niets anders dan een opeenstapeling van anekdotes…’ (306) En: ‘Als mensen hun verhaal niet kwijt kunnen, is er helemaal geen verhaal.’ (290) De waarnemer lijkt een compilatie van anekdotes, herinneringen, bespiegelingen… zonder al te veel samenhang. Maar er zit wel degelijk een lijn in en heel kort weergegeven komt die lijn, noem hem ‘het verhaal’, hier op neer:

De ik-figuur, Hippocrates, was huisdokter in ‘het Noorden’, in een grote stad aldaar, het zou Amsterdam kunnen zijn. Hij is ooit verliefd geweest op Maria, maar die heeft zichzelf van het leven beroofd – zonder opgaaf van reden, wat nog verschrikkelijker is. Zeker ook omdat zij hem ooit op onnavolgbare wijze haar liefde had verklaard: ‘Ik weet niet wat houden van betekent en nog minder wat een ziel voorstelt, maar ik houd zielsveel van je. Zonder jou is de wereld alleen de wereld en die ken ik al.’ (64)

In een Zuid-Frans dorpje in de omgeving van Nîmes vindt Hippocrates na zijn vroegtijdig afgebroken doktersbestaan afzondering en rust op de afgelegen hoeve die hem werd nagelaten door de uitbaatster van het dorpscafé Sophie Grefeuille. Deze Sophie was getrouwd met Serge, een ex-militair met een obscuur verleden in Indochina en Algerije. Tussen haar en Hippocrates ontstaat een bijzondere, volkomen legitieme vriendschapsband, die in de roman postuum wordt voortgezet door middel van een correspondentie. Ja, een correspondentie tussen een levende en een dode. De waarnemer bestaat uit een gigantisch lange brief, die wordt afgewisseld met fragmenten uit Sophie’s geschriften.

Een andere stem die meespeelt, is die van Hippocrates’ overleden vriend uit ‘het Noorden’ Jeroen. Maar ook in Zuid-Frankrijk is de dood alom aanwezig. Niet alleen Sophie, moeder van een in een verkeersongeluk omgekomen zoon, wordt ziek en sterft. Ook Serge volgt haar. En Hippo’s buurman Simon krijgt Alzheimer. De waarnemer is doortrokken van ouderdom, verval en dood: ‘de armoede van de ouderdom, als niets meer voor de eerste keer kan worden beleefd’ (154). Wie oud is, is zo iemand die ‘alleen nog mag toekijken en [die] zich intussen al die keren herinnert dat hij had kunnen doen waarvan hij nu alleen nog maar kan dromen. [...] [Hij is] alleen nog toeschouwer.’ (387) De waarnemer is, kortom, een roman over het leven en de weemoed die daarmee gepaard gaat: ‘we zullen nooit worden wie we hadden willen zijn’ (67).

De roman bestaat voor een groot deel uit filosofische bespiegelingen, maar er gaat ook veel aandacht naar de inspanningen die Hippocrates levert om het aan hem toevertrouwde domein te behoeden voor een definitieve heropneming in de omringende wildernis. Deze inspanning, die bovendien het voordeel heeft dat ze de dokter/tuinier tijdelijk verlost van zijn denken en dus van zijn angsten en muizenissen, levert de centrale metafoor in dit boek: ze staat voor de – uiteindelijk altijd vergeefse – poging om aan het leven een definitieve betekenis te geven. Zoals de tuinman een stuk natuur probeert te vrijwaren voor de wreedaardige en zich aan elke menselijke inmenging en zingeving onttrekkende mechanismen, antagonismen en cycli van de onverschillige natuur – ‘onverschilligheid, vermomd in weelderigheid’ (194) –, zo probeert het individu Hippocrates aan zijn woelige en niet altijd rechtlijnige bestaan alsnog een structuur en zin te verlenen. Dit individu past in een veel ruimer geheel. ‘Je bent één met iets dat veel groter is dan jij en dat veel langer zal bestaan, maar toch neem je er even deel aan.’ (317) Het leven stelt niet zo heel veel voor.

Hoe vergeefs het streven is om ordening aan te brengen, om zin te verlenen aan dit voor even deelachtig zijn aan een veel grotere, onverschillige en woekerende geheel, wordt duidelijk wanneer Hippocrates ook bij zichzelf de symptomen waarneemt die hij nog maar net bij zijn alsmaar zieker wordende buurman Simon heeft kunnen vaststellen.

De waarnemer is, zou je vereenvoudigend kunnen stellen, een filosofische roman. Veel hoop gunt Kayzer zijn lezers niet. Hij toetst, via zijn hoofdpersonage, zijn overtuigingen en vragen af aan de verhalen van Hippocrates’ ex-patiënten en dorpsgenoten. In een zelfgekozen maar door de omgeving niet gewaardeerde en ten dele onmogelijk gemaakte afzondering, en verwikkeld in de strijd met een zich als wodkafles aandienende Koning Alcohol, probeert de voormalige huisdokter een antwoord te vinden op zijn angsten en dan toch eindelijk zijn rouw om Maria te verwerken. Zijn postume conversatie met Sophie houdt hem bij de les, tot uiteindelijk Alzheimer het van haar overneemt. ‘Het verhaal, dat er al nauwelijks was, zal hopeloos zoek raken.’ (372)

De waarnemer garandeert een intense leeservaring voor wie zich niet stoort aan breed uitgesponnen ernst en zwaarte, voor wie zich tot het eind kan laten meevoeren door de gedreven vertelzucht en de gave stijl van Wim Kayzer. De manier waarop hij alle nevenfiguren in het boek tot leven wekt en vooral, in de laatste tientallen bladzijden, als het ware van binnenuit de aftakeling van een brein beschrijft, is zonder meer indrukwekkend.De ritmestoornissen van het brein […] maken je leven belachelijk, je bent onverhoeds alleen nog de waarnemer van een vreemde. […] Je neemt alleen nog waar dat je niets meer te vertellen hebt over je eigen hersens, ze gaan met je aan de haal, ze vormen de vreemdste combinaties, en al zou je schreeuwen dan zou je geschreeuw ze niet in het gareel brengen. Niets helpt.’ (82) En: ‘Dat is het hopeloze van dementie: waaraan moet je haar herkennen? Anderen nemen haar waar. Zelf ben je je er al snel niet meer van bewust.’ (497) En: ‘Kon ik je maar uitleggen wat het betekent om je verstand te verliezen, zonder te weten of je het al niet verloren hebt.’ (589)

Het wrede van dementie is natuurlijk ook dat de op zich al fundamentele eenzaamheid van de mens nu werkelijk helemaal onoverbrugbaar wordt doordat alle communicatielijnen worden afgesloten. En dat zelfs de liefde teloorgaat: ‘Als de hersenverbindingen in hoog tempo worden afgebroken, wat blijft er dan van de liefde over?’ (610) Maar hetzelfde geldt voor de angst: ‘Wat is iemand nog als hij nergens meer bang voor kan zijn?’ (651)

Ik wees al op de parallel tussen de ordening in de tuin en die in het leven van de protagonist: ‘een mens moet een keertje opruimen, anders komt hij om in zijn eigen gedachten’ (509). En: ‘het enige Arcadia: de plek waar niet gedacht wordt’ (570). Maar uiteraard is er ook de ordening die de schrijver realiseert met zijn boek – iets waar hij uitdrukkelijk op wijst: ‘Ik weet niet of wat ik je vertel belangrijk is […] het ziet eruit zoals de omgeving van de hoeve er over een jaar of wat zal uitzien: ordelijk, zonder dat ik op dat moment nog zal weten wat ik ooit ordende: de chaos, het onkruid, ze zullen verdwenen zijn uit mijn herinnering. Dus wat schrijf ik je eigenlijk.’ (123)

Mijn lievelingsboek wordt het niet, maar ik schat De waarnemer toch heel hoog in.


Wim Kayzer, De waarnemer (2004)6902

230726

 

woensdag 26 juli 2023

honderd woorden 438

AFGEMETEN

Nog een geluk dat ze deze stad niet gebombardeerd hebben,’ zegt een van de personages in Tokyo Story. Ik kijk naar een Japanse film uit 1953. We schrijven acht jaar na de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Ouders betreuren gesneuvelde zonen. Westerse kledij, veranderende omgangsvormen, de teloorgang van het traditionele Japan en een gebrek aan tijd kondigen de nieuwe tijden aan. Mishima, denk ik dan. Maar dan zonder fascisme. Familiebanden zien af. Yasujirō Ozu neemt zijn tijd voor uitgebalanceerd zwart-wit en afgemeten kadrering. Elk beeld is een gecentreerd samenspel van coulisse, scène en achtergrond. Tokyo Story is een grootse film.

Yasujirō Ozu, Tokyo Story (1953), nog tot 12 augustus op https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/tokyo-story/


6901

Gent, Hoogpoort - 230722

 

dinsdag 25 juli 2023

21 * 50,7 * 26,2 * 1039,4

 Nieuwege - Ettelgem - Oudenburg - Plassendale - Klemskerke - De Haan - Vlissegem - Meetkerke honderd woorden 437

ORDE VAN DE DAG

De Thyssen-Krupp-groep predikt op zijn site de waarden ‘souplesse’ en ‘transparantie’. Vreemd voor een conglomeraat van staalproducenten! Gustav Krupp was in 1933 een van de vierentwintig maatpakken op de vergadering van geldschieters voor het naziregime. Na de oorlog, waarin een beroep werd gedaan op de medewerking van slaven uit Buchenwald, Flossenbürg, Ravensbrück, Sachsenhausen en Auschwitz, ging het staalimperium ongestoord over tot de orde van de dag. Staal is buigzaam, hout is krom. Aan overlevers werd tussen de 500 en de 1250 dollar uitgekeerd. Staal van Thyssen-Krupp gebruiken wij allemaal. De Thyssen-collectie in Madrid is een van de mooiste ter wereld.

Éric Vuillard, De orde van de dag (vertaling (2018) door Liesbeth van Nes van L’Ordre du jour (2017))


6900

Omgeving Cassel (F) - 230721

 

maandag 24 juli 2023

honderd woorden 436

DEBAT

Het laatste Gentse Feesten-debat draagt de mooie titel ‘Onder de kasseien en het asfalt ligt nog steeds het strand’. Nog steeds. De wereld staat in brand, zegt iemand, en we vliegen naar Rhodos, om daar dan weer geëvacueerd te moeten worden. Een professor emeritus wijst op het vermaledijde dualisme mens-natuur. Een jongere deelnemer bepleit een ‘socialisme van dieren’. Een grote systeemanalyse dringt zich op. Klimaatrechtvaardigheid. Alles is al beschreven, zegt een langdurig pratende deelnemer. Het draait om machtsverhoudingen. Politiek is dus onvermijdelijk – laat ons maar eerst het fascisme tegenhouden. Het panel verzandt. Frustratie. Niet één kassei blijkt te zijn losgewrikt.6899

Mariakerke - 230719

 

zondag 23 juli 2023

honderd woorden 435

PENSIOEN

Waarom moet wie een hele loopbaan al meer, veel meer of heel veel meer heeft verdiend ook nog eens een groter pensioen krijgen? Wie alles al heeft, een huis, een auto, in twee-, drie- of veelvoud, meerdere keren per jaar op reis gaat, en ondertussen zijn aandelen laat renderen en slapend rijker wordt, krijgt dan nog eens, na de pensioenleeftijd, in de aanloop naar datgene waarvoor iedereen gelijk is, méér. Dat vind ik onrechtvaardig. Ja, de grootverdieners hebben meer bijgedragen. Maar toch ben ik een voorstander van een pensioenbedrag dat voor iedereen gelijk is, niet relatief maar in absolute cijfers.

6898

Aalter-Brug - 230719

 

zaterdag 22 juli 2023

honderd woorden 434

STAGNEREN

Hippocrates, hoofdpersonage en ik-figuur, kijkt zowat het hele boek – dus 650 bladzijden lang – terug op een teloorgegane liefde. Zijn vriend waarschuwt hem dat dat verdriet ‘niet veel meer [is] dan een manier om het bestaan te ordenen door het van ten minste één zekerheid te voorzien’ (568). Dat is een interessante gedachte, die mij tot introspectie noopt. Wat is, in mijn leven, het ‘ordeningsprincipe’ waarmee ik aan dat leven een richting geef? Hoe verraderlijk kan zoiets zijn? Hoe groot is de verleiding om steeds opnieuw dat principe in te roepen, om te stagneren en nieuwe ervaringen onvoldoende kans te geven?

Wim Kayzer, De waarnemer (2006)

6897

230711

 

vrijdag 21 juli 2023

honderd woorden 433

TE LAAT

Soms ben ik te laat. Soms ben ik te laat om de mooiste foto te maken. Zo ook gisteren toen ik te Aalter-Brug even stilstond om een telefoon te beantwoorden. Ik keek tegen de achterkant van een fabriek aan, een grijs beeld al bij al. Komt daar, van links naar rechts, een vrouw aanfietsen, statig gezeten, met een knalgele jurk die wonderwel rijmde met de ruiker zonnebloemen die ze op haar porte-bagage had vastgebonden. De haren wapperend. Een prachtig, onverwacht contrast van zomer en erotiek tegen een vale achtergrond van grijs labeur, dat, toen zij al voorbij was, bleef nazinderen.6896

230711

 

donderdag 20 juli 2023

honderd woorden 432

MUZIEKBEELDEN

Wat zal Little Something bij mij oproepen? Don’t Stand So Close To Me doet me denken aan, druipend uit een blikje, de ananasstroop die we als enige vocht bij hadden op een bloedhete wandeling in de Drôme. Als ik That Ole Devil Called Love hoor, zie ik een met witte kalk getekend paard op een heuvelhelling in Kent. Bij Avoir un Bon Copain herinner ik mij hoe ze goedgemutst de slagboom ophaalde zodat ik de auto de camping kon oprijden. Bij iets van Richard Hawley wandelt een vrouw in het zwart een laatste keer weg – ze zwaait nog één keer.

https://www.youtube.com/watch?v=jckuznc8-48

6895

Brugge, Scheepsdalelaan - 230707

 

woensdag 19 juli 2023

honderd woorden 431

TRACTOR

Om de haverklap word ik, fietsend op een smalle landweg, bijna van de baan gereden door een landbouwer die met zijn indrukwekkende tractor uit de tegenovergestelde richting komt aangereden. Hoewel hij gemakkelijk plaats zou kunnen maken of dan toch minstens – om mij niet in gevaar te brengen – vertragen, laat de zich naarstig naar een volgende werkplek spoedende bestuurder mij voelen dat hij tijdens de kantooruren niet graag recreanten in lycrabroekje door zijn platgespoten polders ziet fietsen. Het zal wel weer een van die milieufanaten zijn, een tegenstander van zijn Boerenbond. Enfin, dat is dan wat ik denk dat hij denkt.
6894

Brugge, Gouden Boomstraat - 230707

 

dinsdag 18 juli 2023

6893

 

Brugge, station - 230704

maandag 17 juli 2023

honderd woorden 430

BEELDMATERIAAL

Vanuit de helikopter kun je zien hoe de massale valpartij in het peloton wordt veroorzaakt. Sepp Kuss rijdt tegen de uitgestrekte arm van een toeschouwer die met een telefoon de met hoge snelheid voorbijrijdende groep filmt. Waarom filmen en fotograferen zogenaamde supporters de wielrenners? Waarom kijken velen daarbij meer naar het schermpje van hun toestel dan naar de werkelijkheid waar ze zo nodig bij wilden zijn? Wat doen ze met die beelden? Waarom nemen ze geen vrede met de urenlange vanuit alle denkbare hoeken gefilmde tv-reportages met beeldmateriaal van hoge kwaliteit? Neen, de mens, ge geraakt daar niet aan uit.
6892

Ryckevelde - 230702

 

zondag 16 juli 2023

honderd woorden 429

MAILBOX

Mijn provider laat mij weten dat ik mijn mails moet opruimen, anders kan ik er geen meer ontvangen. Ik draai in de inbox de chronologie om en beland, scrollend, in een tijdscapsule. Achter de namen van mensen die nog altijd in mijn leven zijn lees ik stellige emoties, als in steen gebeiteld en niet in eentjes en nulletjes opgeslagen op een anonieme harde schijf. Verdriet, hoop, afstand, aanhankelijkheid. En kijk waar we nu staan, zoveel jaar later. Ik heb geen fut om het allemaal na te lezen, sluit mijn ogen, druk op de delete-knop en was mijn vinger in onschuld.

6891

Ryckevelde - 230702

 

zaterdag 15 juli 2023

20 * 47,0 * 25,3 * 988,7

 Nieuwege - Aartrijke - Zedelgem - Varsenare - Sint-Andrieshonderd woorden 428

TUSSEN DE DODEN

De waarnemer boeit. Dokter Hippocrates is een (nog) levende tussen de doden. Een noorderling in het Zuiden. Een stadsmens in een dorp. De waarnemer gaat over zelfredzaamheid, eenzaamheid, de strijd met alcohol. Over hoe je als buitenstaander relaties aangaat met een argwanende bevolking. Over wat er voor de nabestaande overblijft van een liefde – van twee liefdes, in het geval van Hippocrates. Over wat zelfmoordenaars aanrichten. Hippocrates heeft afscheid genomen van zijn vorige leven en krijgt, nu hij nog maar net zijn nieuwe leven heeft opgenomen, ook daarvan het einde in zicht. Ik ben benieuwd waar Kayzer, onlangs overleden, me naartoe leidt.


Wim Kayzer, De waarnemer (2006)

6890

Assebroek, Loweidestraat - 230702

 

parallel 207

Het waren haar vingerafdrukken in mijn vlees en het zoeken naar zinnen die me bij het begin van het ene met de dag dichter bij Lotte brachten.

Connie Palmen, De erfenis, 76

Sophie was van graniet, maar wij konden onze duimen in haar duwen alsof ze van mos was, ze was strenger dan de inquisitie en zachtmoediger dan een lenteregen, dat soort dingen zeiden ze over je.

Wim Kayzer, De waarnemer, 533 

vrijdag 14 juli 2023

6889

Gent, Gustaaf Magnelstraat - 230629

 

notitie 393

ZEVENDE DAG 1-5


VII – 1.

De vrome maar eenvoudige ziel Gianni Lotteringhi is wolwever in Florence. Zijn knappe vrouw Tessa is minder onnozel en geniet van haar verhouding met Federigo. Op een dag vergeet ze echter het afgesproken teken op ‘de kust is veilig’ te zetten. Federigo klopt aan op een ogenblik dat Gianni thuis is. Tessa maakt haar man wijs dat het de weerwolf moet zijn die aanklopt. De goedgelovige sul tuint erin en Tessa kan haar overspelige relatie continueren.


VII – 2.

Spinster Peronella vormt te Napels met een metselaar een eenvoudig stel. Maar Peronella is gezwicht voor de avances van Giannello Scrignario. Op een dag komt de metselaar onverwacht vroeg naar huis. Peronella verstopt Giannello in een vat. Ze maakt haar man wijs dat ze het ongebruikte wijnvat probeerde te verkopen. De kandidaat-koper is zogezegd het inwendige van het vat aan het inspecteren. Giannello heeft alles gehoord en speelt op voortreffelijke wijze zijn rol in het door zijn vriendin opgezette listige instant-noodscenario.


VII – 3.

In Siena wordt Rinaldo verliefd op zijn buurvrouw, de rijke maar getrouwde en bovendien zwangere Agnesa. Het lijkt uit te draaien op een onmogelijke zelfkwelling, maar Rinaldo is vastbesloten en werpt zich bij de buren op als kandidaat-peetvader van de boreling. Zijn aanbod wordt aanvaard en zo krijgt hij de mogelijkheid om zijn avances voort te zetten. Agnesa gaat er niet op in. Waarop Rinaldo van lieverlede broeder wordt. Wat hem evenwel niet geneest van zijn neiging om er een liederlijke levensstijl op na te houden. Waar hij als leek faalde, slaagt hij als broeder wel: eindelijk gaat Agnesa overstag. Op een dag wordt het overspelige stel betrapt door de bedrogen echtgenoot. Agnesa maakt haar man wijs dat de broeder net bezig was met het door middel van devotie uitdrijven van de wormen die de ingewanden van de pasgeborene aan het uitvreten waren.


VII – 4.

De drankzuchtige rijkaard Tofano, ingezetene van Arezzo, is getrouwd met Ghita. Ghita is beeldschoon. Dat lijkt aardig meegenomen, maar deze eigenschap veroorzaakt bij Tofano wel een stekende jaloezie. Deze onnodige jaloezie beknelt Ghita en wekt op wat ze probeert te bestrijden: de ontrouw van de beeldschone echtgenote. Ghita’s strategie bestaat erin om te wachten tot haar man lazarus is, om dan naar haar minnaar te vertrekken. Tofano heeft dit spelletje door en op een dag sluit hij Ghita buiten. Met een list weet zij haar echtgenoot ervan te overtuigen dat ze zo wanhopig is dat ze zelfmoord pleegt: ze gooit een zware steen in de waterput. Tofano stormt naar buiten, waarop Ghita naar binnen glipt en hem op haar beurt buitensluit. Er volgt een over-en-weer gescheld. Ghita maakt haar man ten overstaan van het gebuurte te schande en weet zich op die manier definitief van zijn ziekelijke jaloezie te bevrijden.


VII – 5.

Ten onrechte jaloerse echtgenoten verdienen een straf. Een rijke koopman uit Rimini zet zijn mooie echtgenote, die niets verkeerds doet, min of meer gevangen: ze mag nergens heen, ja, ze mag zich niet eens aan het raam van haar huis vertonen. Van de weeromstuit zoekt ze toenadering tot haar buurman, een schone jongeling. En ze beraamt een plan om haar echtgenoot van diens verstikkende jaloezie te bevrijden. Ze vraagt zijn toelating om te biechten te gaan. De koopman ziet zijn kans schoon om haar haar geheimen te ontfutselen en verkleedt zich als priester. Ze komt bij hem in het hokje te zitten, maar ze heeft zijn snode plan doorzien en maakt hem wijs dat ze een priester als minnaar heeft. Terwijl de echtgenoot bij zijn voordeur deze priester opwacht, brengt de jonge buurman via het dak de echtgenote een nachtelijk bezoek.


Giovanni Boccaccio, Decamerone (ca. 1352), vertaling Frans Denissen (2003) 

donderdag 13 juli 2023

driekleur 522

Zo meng ik lichtgeel en rood en zwart, in piepkleine beetjes, als ik binnen de hoeve werk.

Wim Kayzer, De waarnemer, 365

honderd woorden 427

FUIK

Al doet hij zijn best om het allemaal bevattelijk uit te leggen, veel gaat toch boven mijn pet. Dat ligt niet aan Joris Luyendijk, die als een hedendaagse Günter Wallraff undercover ging om de werking van de Londense haute finance te doorgronden, maar wel degelijk aan mij: ik weiger mij te verdiepen in de schandalige, vaak ronduit criminele en in elk geval onverantwoorde praktijken van de in de City actieve witteboordenbendes. Draait het systeem op hebzucht en statusverslaving? Ten dele. Maar ook op angst want velen wéten maar praten niet omdat ze gevangen zitten in de fuik van hun hypotheek.


Joris Luyendijk, Dit kan niet waar zijn (2015), 141

6888

 

Gent, Victor Hortastraat - 230629

woensdag 12 juli 2023

19 * 43,8 * 25,6 * 941,7

Nieuwege - Stalhille - Plassendale - Oudenburg - Ettelgem - Nieuwegehonderd woorden 426

LAYLA

Ik hoop dat de muziek me terugvoert naar de slaap. Luie gitaarakkoorden zetten de song in. Bluesy. Ik herken het. Een man knielt. Aanbidt hij haar? Of bedelt hij? Maar verdorie, hoe heet hij nu weer? Cream. Een kind valt uit het raam. While My Guitar... I Shot The Sheriff. Ja, dat alles wel, maar niet zijn naam. Hij draagt een bril, nu zie ik hem voor me. Zijn voornaam is kort, de familienaam iets langer, zes letters, hooguit acht. Ik kom er niet op – het maakt me helemaal wakker. Daar is het applaus al, het was de live versie.

https://www.youtube.com/watch?v=EOs0qeiJyIg

6887

Gent - 230630

 

notitie 389

ZESDE DAG 6-10


VI – 6.

Michele Scalza beweert bij hoog en bij laag dat de Baronci’s niet alleen van Florence het oudste adellijke geslacht zijn, maar ook van de hele wereld ‘en omstreken’. De Baronci’s, zo voert Scalza aan, hebben allemaal een onvolmaakte tronie. Zij moeten dus wel het oudste geslacht zijn aangezien God Zijn scheppingsarbeid slechts gaandeweg heeft vervolmaakt.


VI – 7.

In Prato staat op overspel de doodstraf en dat is wat madonna Filippa boven het hoofd hangt aangezien ze, liggend in de armen van de jonge edelman Lazzarino dei Guazzagliotri, werd betrapt door haar echtgenoot Rinaldo dei Pugliesi. In de rechtbank evenwel dient donna Filippa de rechter zo gevat van antwoord dat ze niet alleen haar vrijspraak krijgt maar ook aan de basis ligt van een wetswijziging.


VI – 8.

Wanneer het zelfgenoegzame meisje Cesca zich ergert aan het feit dat ze in de stad alleen maar lelijke mensen heeft gezien, raadt haar oom, Fresco van Celatico, haar aan om dan toch maar beter niet in de spiegel te kijken. Het domme wicht snapt zijn hint niet.


VI – 9.

Wanneer de filosoof en epicurist Guido door Betto Brunelleschi tussen grafstenen in het nauw wordt gedreven omdat hij geen deel wenst uit te maken van Betto’s sociëteit, dient hij Betto gepast van antwoord door hem erop te wijzen dat die er met zijn dwaasheid erger aan toe is dan de doden onder de stenen.


VI – 10.

Eens per jaar trekt broeder Ajuin op bedeltocht naar Certaldo. In ruil voor de milde schenkingen van de inwoners belooft hij hun een veer uit de vleugel van de engel Gabriël te laten zien. Weten zij veel dat het in werkelijkheid een pluim is van een papegaai, een dier waarvan zij het bestaan niet bevroeden. Twee kwajongens, Giovanni en Biagio, besluiten de broeder een poets te bakken. Zij zoeken en vinden de engelenveer in broeder Ajuins herbergkamer, onbeheerd achtergelaten door broederknecht Guccio, die het te druk heeft met het versieren van de keukenmeid. Giovanni en Biagio vervangen de veer door wat houtskool. Wanneer broeder Ajuin ten overstaan van het ter aanschouwing van het engelengevederte samengedromde volk met deze verwisseling wordt geconfronteerd, lult hij zich uit de netelige situatie met een bloemrijke improvisatie. Dankzij de onnozele lichtgelovigheid van de Certaldezen slaagt hij erin hun wijs te maken dat de houtskool afkomstig is van het vuur waarop de heilige Laurentius werd geroosterd.


Giovanni Boccaccio, Decamerone (ca. 1352), vertaling Frans Denissen (2003)

dinsdag 11 juli 2023

honderd woorden 425

KLEMTOON

Het Amerikaanse voetbal neemt dan weer afscheid van een gróte kampioen.’ Ruben Van Gucht legt in deze inleidende zin over het nieuwe item (Megan Rapinoe) met voorbedachten rade een ongewone klemtoon. Een gewaagde persoonlijke toets want er klinkt misprijzen in door voor het onderwerp van het vorige nieuwsfeit: het vertrek van Noa Lang bij Club Brugge. Deontologisch fout, maar Van Gucht heeft gelijk. Ik denk dat veel Clubsupporters blij zijn dat die onuitstaanbare Lang eindelijk weg is. Een getalenteerde speler, dat wel, maar met individualistisch etalagevoetbal, een rotkarakter en een inslechte mentaliteit heeft hij Blauw-Zwart meer kwaad dan goed gedaan.https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/vrt-nws-journaal/2023/vrt-nws-journaal-vrt-nws-journaal-13u-20230709/ vanaf 19:40

6886

S. - 230629