donderdag 30 november 2023

honderd woorden 517

HELAAS

Ik ben opgegroeid in een mooie tijd, die helaas voorbij is.’ Aan het woord is de Nobelprijswinnares van 2018. Ik weet het, je mag nooit een detail uit een kunstwerk isoleren. Maar deze zin vond ik toch opmerkelijk. Grappig, in zekere zin. Een zin die in zekere zin grappig is. Natuurlijk is de tijd waarin je bent opgegroeid voorbij. De zin trapt een open deur in, maakt zichzelf overbodig. Maar de kern, en ook het grappige, zit in dat ‘helaas’. Alle betekenis, geneutraliseerd door de triviale tautologie, zit in die ene toevoeging. De mooie tijd is er niet meer. Helaas.

Olga Tokarczuk, Jaag je ploeg over de botten van de doden (vertaling (2020) door Charlotte Pothuizen en Dick Zijlstra van Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009)), 69

7028

 

Brugge, Grauwwerkersstraat - 231119

woensdag 29 november 2023

honderd woorden 516

SUSPENSION OF DISBELIEF

Een film die onwaarschijnlijkheden in de plot doet vergeten, dat moet een sterke film zijn. Dat is zo met Stockholm Östra. De man die een meisje doodrijdt begint een relatie met haar moeder. Die weet niet dat hij haar kind heeft doodgereden. Aanvankelijk verzwijgen ze hun waarheden: de moeder doet alsof haar dochtertje nog leeft en de man lost niets over zijn aandeel in het accident. Vreemd dat je geen aanstoot neemt aan de toevalligheden en samenlopen van omstandigheden. De overtuigingskracht van de acteurs en de relevantie van de door de regisseur voorgelegde ethische dilemma’s neutraliseren elke mogelijke wrevel daarover.

Simon Kaijser, Stockholm Östra (2011)

7027

Sint-Andries,
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 't Boompje
231113

 

dinsdag 28 november 2023

honderd woorden 515

STRAATLANTAARN

Ik vroeg me niet meteen af of ik de film al eerder had gezien. Af en toe meende ik een beeld of situatie te herkennen. Maar ik kon het geheel – het verhaal, de thematiek, de ontknoping – niet thuiswijzen. Tot ik een beeld zag van een aanfloepende straatlantaarn. Dat beeld herkende ik, en ik herinnerde me dat ik toen ik het voor het eerst zag me had gerealiseerd dat ik zo’n beeld nooit eerder in een film had gezien. Ik keek mijn filmboekhouding erop na en schrok ervan dat ik Stockholm Östra amper drie jaar geleden een eerste keer had bekeken.

Simon Kaijser, Stockholm Östra (2011)


7026

Sint-Andries - 231113

 

maandag 27 november 2023

facebookbericht 1169

@Herman Jacobs 

Ik heb jouw afkeer van Céline altijd te principieel gevonden. Alsof een foute filosofie per definitie literaire kwaliteit uitsluit. Telkens als je dat verdict uitspreekt, duwt de moralist in jou de literair criticus naar de achtergrond. Je mag voor mijn part gerust een moralist zijn, maar dan moet je je context aanpassen, of je discours of vertoog of register of hoe het ook moge heten (ik ben niet zo beslagen in dat jargon). Dan doe je eigenlijk niet meer aan literaire kritiek maar, in het geval-Céline (of -Tokarczuk), aan politiek. Moet ik Djokovic een slechte tennisser vinden omdat hij een arrogante antivaxer is? Neen want zijn - in mijn ogen foute - overtuiging heeft niets met zijn specialisme te maken. (Ik vind hem niet sympathiek, maar dat doet niet ter zake. Ik denk dat ik Céline ook niet sympathiek vind, voor zover ik daar iets over zou kunnen denken want ik ken diene mens niet.) Moet ik Lance Armstrong een slechte wielrenner vinden omdat hij de kluit belazerde? Ja, want hij besmeurde het metier zelf. Moet ik Jan Fabre, Bart De Pauw etcetera... Enzovoort. Laat ons de kunstenaars, sporters, schrijvers... beoordelen op wat ze met hun talent doen, niet op wat ze als mens zijn of op hoe ze in een ander domein dan het hunne (grondig) fout zijn.

honderd woorden 514

RISICO EN CONTROLE

Hoe vaak komt het voor dat een acrobaat ook boekhouder is? Ik zag beide beroepen nooit eerder samen – het lijken in elk geval twee totaal onverwante disciplines. Nu echter komen risico en controle twee kort na elkaar in elkaars nabijheid. In een onuitgegeven boek van mijn vader, over de koorddanser Marcello Montorsi, vraagt diens vrouw hem een veiliger beroep te kiezen. Marcello volgt een boekhoudersopleiding en wordt syndicus. Daarna lees ik bij Olga Tokarczuk hoe Janina Duszejko, het hoofdpersonage van de roman, niet weet of een man die bij een circus heeft gewerkt daar trapezist is geweest dan wel boekhouder.


Olga Tokarczuk, Jaag je ploeg over de botten van de doden (vertaling (2020) door Charlotte Pothuizen en Dick Zijlstra van Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009))
Fernand Cornet, Une vie sur la grande corde (onuitgegeven, ca. 1991)

7025

Sint-Andries - 231113

 

zondag 26 november 2023

honderd woorden 513

ONAANVAARDBAAR

Wanneer een Radio 1-presentatrice zegt ‘Tot na het nieuws’ is dat eigenlijk inaccuraat want zeker nu het reclameblok ervoor vaak langer duurt dan het nieuws zelf zou ze eigenlijk moeten zeggen: ‘Tot na de reclame en het nieuws’. Maar dat mag niet: de presentatoren mogen onder geen beding expliciet een allusie maken op het feit dat, bijvoorbeeld in De Ochtend, de publiciteit voor en na de twee nieuwsberichten per uur en vaak ook nog eens tussendoor is uitgegroeid tot een onaanvaardbare hoeveelheid meestal uitermate infantiele boodschappen die de luisteraar behalve met irritatie ook met een gevoel van machteloze woede opzadelt.
7024

Brugge, Geerwijnstraat - 231112

 

zaterdag 25 november 2023

7023

231111

 

notitie 402

Dag Jan-Willem,

Je reageerde nogal gepikeerd op het stukje over de Nederlandse verkiezingen dat ik eergisteren postte. Het verraste me want zo ken ik je niet. Je bent toch een goede lezer, een solitaire en opmerkzame wandelaar op de Utrechtse heide, en in politiek opzicht zeker geen aanhanger van de PVV? En bovendien ben je toch – dat weet ik want we hebben elkaar al drie keer in het ‘echte’ leven ontmoet – een rustige en bedachtzame man? Iemand van wie ik dacht dat hij mij niet verkeerd zou interpreteren aangezien hij nu toch al vele jaren mijn teksten leest?

Je schreef:

Gelukkig is er ook nog een ander Nederland, maar ik gun elke Belg zijn moment om even de kans te hebben te spugen op hun noorderburen.

En opdat iedereen zou begrijpen waarover het hier gaat, herneem ik ook nog eens het stukje waarop je reageerde:

DE GOD VAN NEDERLAND

Het was voorspelbaar dat nu ook in het onttoverde, ingepolderde, totaal verzakelijkte Nederland, waar ‘de godvergeten mensenhand’ overal sporen trok, waar de poelifinario al geruime tijd geleden zijn laatste lied staakte, waar de humor ‘op heden’ nog steeds niet is teruggevonden (ook niet ‘te Amsterdam’) en waar geen verhaal meer bestand blijkt tegen xenofoob en uitzichtloos navelstaren, een telegenieke clown-met-rare-haarcoupe de touwtjes in handen zou krijgen zodra hij – er zitten nu eenmaal nog wat calvinisten en moraalridders in deze trieste zaal-met-laag-plafond – zijn vuilbekkerij wat matigde. De kiezer heeft altijd gelijk, wordt dan gezegd: wie wil in zo’n platte wereld leven?

Het kan zijn dat de zelfopgelegde beperking van het genre (de drabble, zijnde een stukje van precies honderd woorden) aan de basis ligt van een mogelijke onduidelijkheid, maar dat mag geen excuus zijn. Het is mijn verantwoordelijkheid om zo duidelijk mogelijk te zijn. Ik was het dus blijkbaar niet genoeg, en daarom zal ik hier wat toelichting geven bij mijn tekst.

De titel – ‘De God van Nederland’ – is een verwijzing naar Nescio, de Nederlandse schrijver par excellence, voor wie ik een grote bewondering koester. Ik keek het niet na toen ik het stukje schreef, maar vind nu mijn intuïtie bevestigd in een analyse van I. Giard-Kramer: https://www.dbnl.org/tekst/anbe001lexi01_01/lvlw00448.php. De God van Nederland waartegen ‘dichtertje’ zich afzet, is ‘een bekrompen, moralistische, kapitalistische god. Hij belichaamt de burgerlijke fatsoensmoraal’.

En dan de tekst zelf. Uit Nederland is de poëzie verdwenen: Nederland is ‘onttoverd’. Het land is volledig rechtgetrokken, opgedeeld en ingepolderd (door de ‘godvergeten mensenhand’, in het liedje van Boudewijn de Groot, die in ‘Waar ik woon’ (op de lp ‘Waar ik woon en wie ik ben’) zijn land op ironische toon beschrijft). Inderdaad, Jan-Willem, zullen er hier en daar, bijvoorbeeld op de Utrechtse heide waar jij zo graag wandelt, nog wel ongeschonden stukjes natuur te vinden zijn. Met dat ‘totaal verzakelijkt’ doel ik op de economie die – niet alleen in Nederland natuurlijk – alles doordringt en verziekt. Die, om het met een ander woord te zeggen, totalitair is, ook en niet het minst door de zogenaamde globalisering. De verwijzingen naar Hermans en Sonneveld zijn uitingen van nostalgie: dat was een tijd waarin je nog onbezorgd en op een – toegegeven, te onschuldige en naïeve manier – kon lachen, waarin de humor nog niet wrang en kritisch en soms kwetsend moest zijn, zoals bij hedendaagse cabaretiers die, inderdaad, op een totaal andere wereld te reflecteren hebben. ‘Geen verhaal meer bestand tegen xenofobie en navelstaren’ – dat is misschien wat overtrokken, maar het is wel wat de verkiezingsuitslag in grote mate bevestigt: de partij die het nadrukkelijkst de vreemdelingenhaat en het ‘eigen volk eerst’ op de agenda staat, heeft toch wel degelijk een ‘eclatante’ verkiezingsoverwinning behaald? Die heeft die ‘telegenieke clown’ onder meer te danken aan het feit dat hij zijn ‘vuilbekkerij wat matigde’. Dat deed hij vanuit strategische overwegingen, om de meer door christelijke ‘normen en waarden’ geïnspireerde politici en kiezers – ik noem ze ‘calvinisten en moraalridders’ – niet voor het hoofd te stoten. Met dat ‘laag plafond’ had ik bepaalde doeken van Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw voor ogen: landschappen met donkere luchten waar onweer in zit. En dan die laatste zin: ‘wie wil in zo’n platte wereld leven?’ Daarmee keer ik niet alleen terug naar dat ‘ingepolderde’ Nederland, waar dus dreigende luchten boven hangen, maar heb ik ook die verzakelijkte, geglobaliseerde wereld voor ogen, waarin enkel nog het geld en de controle tellen, waaruit alle poëzie en zin is verdwenen. Waarin het ‘dichtertje’ van Nescio geen kans meer maakt tegen ‘de God van Nederland’.

Zo, Jan-Willem, ik hoop dat mijn tekst nu wat duidelijker is en dat ik je ergernis wat heb kunnen wegwerken. Uiteraard overdrijf ik, maar dat moet je aan het genre toeschrijven. Ik permitteer me inderdaad dichterlijke vrijheid – en daar houdt niet iedereen altijd rekening mee, heb ik al eerder mogen ondervinden. Ik heb zeker niet de intentie gehad om heel Nederland over dezelfde kam te scheren. Laat staan dat ik erop zou willen ‘spugen’. Neen, ik respecteer jouw gevoel voor je land. Ik maak me enkel zorgen – zoals ik ook bezorgd ben over wat er in mijn land allemaal scheef zit, over wat er na de verkiezingen van 2024 nog veel schever zal zitten, vrees ik.

Ik betreur dat ik jou een foute indruk heb gegeven en hoop het met deze toelichting wat te hebben bijgestuurd.

Vriendelijke groet,vrijdag 24 november 2023

honderd woorden 512

DE VOLGENDE

Kommil Foo ken ik uiteraard wel, maar het lied ‘De volgende’ kende ik niet. Ik leerde het eergisteravond kennen, toen ik zat te kijken naar de Brihang-editie van de Radio 1-sessies. Zei ik ‘lied’? Noem het eerder een pamflet, een manifest, een belijdenis. Ik hoorde het dus voor het eerst en was danig onder de indruk. Ik beveel een nauwgezette beluistering van de tekst ten zeerste aan. De live-uitvoering vond ik zonder meer indrukwekkend. Beklijvend. Memorabel. Gedrevenheid, oprechte kwaadheid, woede..., maar ook humor. Op YouTube ontdekte ik dat het lied vijftien jaar geleden een onderdeel was van de theatershow ‘Wolf’.
https://www.vrt.be/vrtmax/luister/radio/r/radio-1-sessies~11-180/radio-1-sessies~11-25689-0/ (vanaf 2:08:10)
7022

Brugge, Smedenstraat - 231111

 

donderdag 23 november 2023

honderd woorden 511

DE GOD VAN NEDERLAND

Het was voorspelbaar dat nu ook in het onttoverde, ingepolderde, totaal verzakelijkte Nederland, waar ‘de godvergeten mensenhand’ overal sporen trok, waar de poelifinario al geruime tijd geleden zijn laatste lied staakte, waar de humor ‘op heden’ nog steeds niet is teruggevonden (ook niet ‘te Amsterdam’) en waar geen verhaal meer bestand blijkt tegen xenofoob en uitzichtloos navelstaren, een telegenieke clown-met-rare-haarcoupe de touwtjes in handen zou krijgen zodra hij – er zitten nu eenmaal nog wat calvinisten en moraalridders in deze trieste zaal-met-laag-plafond – zijn vuilbekkerij wat matigde. De kiezer heeft altijd gelijk, wordt dan gezegd: wie wil in zo’n platte wereld leven? 


https://www.youtube.com/watch?v=zZLA-kAipmc
https://www.youtube.com/watch?v=jPx2V8TMHh4
https://www.youtube.com/watch?v=89m5lKavIEY

7021

Assebroek, Centrale Begraafplaats - 231106

 

woensdag 22 november 2023

7020

Assebroek, Centrale Begraafplaats - 231106

 

dinsdag 21 november 2023

honderd woorden 510

INCONSEQUENTIES

Waarom kan ik doordrongen zijn van het besef dat elk leven, niet alleen dat van mensen maar ook van dieren, zeker van de zogenaamd hogere diersoorten, respect verdient, en toch geen vegetariër worden? Waarom kan ik weten dat alcohol toxisch is, en het toch blijven consumeren, ja, zelfs meer dan goed voor me is? Waarom kan ik ervan overtuigd zijn dat mijn recent aangeworven contractuele collega’s in vergelijking met mij te weinig verdienen, en toch niets van mijn statutair voordeel afstaan? Onze levens zitten vol met ethische inconsequenties: wat weerhoudt ons om die vaststelling in consequente daadkracht om te zetten?7019

Assebroek, Centrale Begraafplaats - 231106

 

maandag 20 november 2023

honderd woorden 509

POLSBLESSURE

Kort na elkaar lees ik twee keer hetzelfde verhaal. David Foenkinos omschrijft het: ‘Ik had wel eens verhalen gelezen of gehoord over mensenlevens die van de ene dag op de andere ontspoorden.’ (60) (Foenki-wie? Foenkinos, ik had ook nog nooit van hem gehoord.) Ik herinner me niet al eens eerder zo’n verhaal te hebben gelezen. En nu twee kort na elkaar: zowel Veronesi als Foenkinos vertelt over een man met een polsblessure die op korte tijd zijn job en vervolgens zijn relatie in rook ziet opgaan. Waarop het in Zeldzame aarden uitdraait, weet ik intussen. Benieuwd wat Foenkinos ervan bakt.


Sandro Veronesi, Zeldzame aarden (vertaling (2015) door Rob Gerritsen van Terre rare (2014))

David Foenkinos, Op de goede afloop (vertaling (2015) door Liesbeth van Nes van La tête de l’emploi (2014))

7018

Sijsele, Zomerstraat-West - 231105

 

zondag 19 november 2023

honderd woorden 508

KLANKSCHAAL

Ik zit op het onderste bankje want ik weet uit ervaring dat daarboven de hitte niet te harden is. De saunaman waait en wappert ons met een keurig opgeplooide handdoek de hete geuren van kaneel, honing en pijnboomelixir in het gelaat. Het zweet gutst van onze lijven. Nieuw in het ritueel is de klankschaal. Na elke opgietbeurt krijgt die een tik. Ik neem me voor om het precieze punt waar de galm opnieuw in stilte overgaat bewust waar te nemen, maar de welriekende hitte, tegen de grens waar genot in pijn overgaat aan, palmt iedere keer mijn volledige observatievermogen in.
7017

Brugge, Karel de Stoutelaan - 231104

 

zaterdag 18 november 2023

honderd woorden 507

NAAMGENOTEN

Jean-Jacques beproefde met zijn Confessions de mogelijkheden van de autobiografie. Hij schreef ook een boek over de rêverieën van een eenzame wandelaar. De tweede, Vincent van zijn voornaam, nam met stapvoets geen genoegen: hij was langeafstandloper. In 1987 was hij vijfde op een WK in de Italiaanse stad Roma. Dat deed hij op nog elementaire sloefkes, die in die tijd mensen alleen maar droegen om aan sport te doen. Nummer drie droeg ze ook, maar nu waren ze een statussymbool. Hij wachtte te lang met zijn bekentenis en moest, als loser, zijn dromen voorlopig opbergen en, eenzaam, het hazenpad kiezen.


7016

J. - 231103

 

vrijdag 17 november 2023

honderd woorden 506

COPRODUCTIE

De plot met familieverwikkelingen en malafide zakelijke constructies gaat mijn pet te boven. Het expressieve bereik van acteur Kevin Janssens, de blik altijd op onweer, is mij te beperkt. Ik spits mijn aandacht toe op het intrigerende contrast tussen een streng-orthodoxe leefwijze, die het verleden met een nagenoeg uitgestorven taal, oeroude rituelen en achterhaalde verhoudingen tussen de generaties en de seksen in stand houdt, en een obsceen kapitalisme waarin het diamantgeld geen kleur heeft. En wat mij nog het meest bezighoudt, is dat deze prestigieuze coproductie van een Vlaams en een Israëlisch productiehuis uitgerekend nu wordt uitgezonden. Inclusief Antwerpse citymarketing.

Rough Diamonds, coproductie De Mensen en Keshet International, op VRT MAX

7015

Brugge, Speelmanskapel, expo Nele Carlier - 231103

 

donderdag 16 november 2023

honderd woorden 505

EEN ONGELUK KOMT NOOIT ALLEEN

Het is mogelijk dat je op korte tijd alles verliest wat je hebt of wat je dierbaar is: gsm, auto, relatie, geloofwaardigheid, het gelukkige leventje dat je leidde zonder ooit te hebben beseft hoe gelukkig het was. De ene calamiteit volgt de andere op. Dat overkomt Pietro Paladini, nadat is gebleken dat hij in de klauwen is gevallen van een criminele bende. Pietro is een mannelijke man, en dus een zwakke figuur. Sandro Veronesi zet hem spottend en mededogend neer in deze spannende, met grote vaart geschreven en grappige roman, die tegen het einde een niet meteen verwachte diepgang krijgt.

Sandro Veronesi, Zeldzame aarden (vertaling (2015) door Rob Gerritsen van Terre rare (2014))


7014

Brugge, Karel de Stoutelaan - 231102

 

woensdag 15 november 2023

45 * 41,9 * 25,5 * 2217,2

Dudzele - Oostkerke - Hoeke - Oostkerke - Damme - Sint-Kruis7013

Assebroek, Welvaartstraat - 231031

 

dinsdag 14 november 2023

honderd woorden 504

KERSTSTRESS

Een berichtje van L.. Of ik al weet wat ik met de kerstdagen doe? Reeds een jaar of zes biedt L. mij een mogelijkheid aan om te schuilen voor de kerststress. Toch schrik ik van het bericht: hoezo, zijn we alweer zo ver in het jaar gevorderd? Het doet mij onwillekeurig denken aan de woorden van W., die vaak, wanneer iets niet goed gaat of er ergens zorgen over te maken zijn, de boutade debiteert: ‘Ach, trek het je niet aan, straks is het weer Kerstmis.’ W. zegt dat ook midden in de zomer of ergens in het vroege voorjaar.7012

Brugge, Vesten - 231028

 

driekleur 539

Ik heb geen foto van Vinhlong, geen enkele, niet van de tuin, van de rivier, van de rechte, met tamarinden omzoomde avenues, bewijs van de Franse verovering, geen enkele, niet van het huis, van onze slaapkamers die, met de gewitte muren en de grote zwart met gouden bedden, deden denken aan de kamers in een gesticht en die net zoals klaslokalen werden verlicht door het roodachtige licht van de lampen van de avenues (…).

Marguerite Duras, De minnaar, 116

driekleur 538

Doordat ze ziet, misschien, doordat ze aan de overzijde een gele en groene hemel ziet, loopt ze dwars door de vlakte. Op het laatst daalt ze af naar de zee. Met grote passen loopt haar magere gestalte langs de heuvels van het woud naar beneden. Dwars door het woud, dwars erdoorheen. Het zijn de wouden van de pestilentie. De zeer hete streken. De weldadige zeewind waait daar niet. Het niet aflatende tumult van de muskieten, de dode kinderen, de regen iedere dag. En dan zijn er de delta’s. Het zijn de grootste delta’s op aarde. Ze zijn van zwarte modder. Ze zijn in de buurt van Chittagong. Ze heeft de paden, de wouden, de theeroutes, de rode zonsopgangen en zonsondergangen achter zich gelaten, ze trekt door de delta’s die open voor haar liggen.

Marguerite Duras, De minnaar, 107 

driekleur 537

Ik heb de mannenhoed met het zwarte lint weer opgezet, de gouden schoenen, de zijden jurk weer aangetrokken, het donkere rood weer op mijn lippen gedaan.

Marguerite Duras, De minnaar, 58

maandag 13 november 2023

honderd woorden 503

NEGENTIG

Ik heb me bijzonder goed geamuseerd met het VRT-programma ‘De jaren 90 voor tieners’, om de paar dagen een aflevering wanneer daar eens een uurtje tijd voor was. Steven Van Herreweghe laat, samen met hen op hun respectieve bedden gezeten, aan negen zorgvuldig gecaste tieners beeldfragmenten uit de nu al ontstellend groezelige jaren negentig zien: Boudewijn, Dutroux, Dehaene, maar ook stukjes lifestyle, streetlife en jeugdcultuur van toen. De montage van de beelden en korte gesprekjes daarover is uitstekend. Boomer Van Herreweghe relativeert zijn verleden door het te confronteren met de frisse reacties van zijn jeugdige, mondige en uitermate sympathieke gesprekspartners.
https://www.vrt.be/vrtmax/a-z/de-jaren-90-voor-tieners/


7011

Brugge, Karel de Stoutelaan - 231029

 

zondag 12 november 2023

parallel 210

De morbide fantasieën waarmee ze vanaf haar vroege puberteit rondloopt krijgen hun beslag in de korte verhalen die ze schrijft voor het universiteitsblad, maar ze ontdekt ook de seks als een manier om wanhoop, onzekerheid en zelfhaat te ventileren.

Connie Palmen, Voornamelijk vrouwen, 168-169

Hij is een man die vaste gewoontes heeft, plotseling denk ik aan hem, waarschijnlijk komt hij betrekkelijk vaak in deze kamer, hij is een man die waarschijnlijk veel met vrouwen naar bed gaat, hij is een man die bang is, waarschijnlijk gaat hij met veel vrouwen naar bed om tegen de angst te vechten.

Marguerite Duras, De minnaar, 52

7010

Brugge, Bloedput - 231028

 

zaterdag 11 november 2023

honderd woorden 502

GESTOLD

Ik was het niet van plan. Maar een vriend had een ticket te veel en geen gezelschap. Ik heb ondertussen geleerd om mijn vooroordelen te toetsen. Dat wil zeggen: ik laat mij er niet door leiden, ik sta open voor weerlegging. Maar, helaas-pindakaas, het spijt me het te moeten zeggen maar Veerle Baetens brengt met haar debuut als regisseur een gênante, tenenkrullende, onbehaaglijke, puberale, kortom bijzonder slechte verfilming van de ooit door mij weinig gesmaakte bestseller van Lize Spit. De tegenstelling tussen het jeugdfilmgehalte van het eerste deel en de geforceerde wreedheid van de ontknoping is te groot.

Veerle Baetens, Het smelt, 2023


7009

Brugge, Bloedput - 231029

 

vrijdag 10 november 2023

honderd woorden 501

TEAMSBERICHT AAN DE COLLEGA’S

Ja, de elektriciteitsonderbreking als gevolg van werkzaamheden in mijn straat waaraan ik jullie vanmorgen herinnerde omdat ik daardoor mogelijk enige tijd technisch werkloos zou zijn. De aangekondigde elektriciteitsonderbreking heeft niet plaatsgevonden. Er is dus geen onderbreking van de elektriciteit geweest. Meer nog, er was een ononderbroken stroomvoorziening. Enfin, veel woorden om te zeggen dat het aangekondigde probleem zich niet heeft voorgedaan, waardoor mijn aankondiging overbodig was. Ik hoop dat dat voor jullie geen probleem vormt want dan zou een aangekondigd probleem dat zich niet heeft voorgedaan zorgen voor een niet-aangekondigd probleem dat zich wel voordoet, wat ik problematisch zou vinden.’

7008

Brugge, Vesten - 231028

 

donderdag 9 november 2023

7007

Brugge, Vesten - 231028

 

woensdag 8 november 2023

7006

Brugge, Bevrijdingslaan - 231026

 

dinsdag 7 november 2023

honderd woorden 500

TE VEEL VAN HET GOEDE

Goed is de opsplitsing van voorbije gedaanten van één personage – jeugdig, drankverslaafd, onthecht – in meerdere gelijktijdig opdravende protagonisten, die wel dezelfde naam dragen. Fosse doet dat virtuoos. Interessant zijn de mijmeringen over geloof en kunst. Maar lastig is de veeleisende stijl met eindeloos meanderende zinnen en talloze herhalingen en aarzelingen. Het leest vlot, dat wel, maar op den duur wordt deze gracht iets te veel une mer à boire. Na twee van de zeven delen wordt de septologie for mye av det gode; ik ontleen de vijf resterende partjes wel eens in de bib wanneer de Fossemania gaan liggen is.


Jon Fosse, De andere naam. Septologie I-II (vertaling (2019) door Marianne Molenaar van Det andre namnet. Septologien I-II (2019))