dinsdag 22 januari 2019

facebookbericht 1140


P., je schrijft over de betogingen van de zogenaamde klimaatspijbelaars: "Ik kan alleen hopen dat er behalve plezier ook nog wat inzicht bij komt kijken." Wel, reken maar dat die jonge gasten meer over de klimaatproblematiek weten, en er ook naar leven, dan zeer velen van onze generatie die er maar op los leven met een voetafdruk van hier tot in Tokio. En wat dat herhaaldelijk betogen betreft: als signaal kan het tellen. Ik zou het niet als "plezier" wegzetten. En het is een stevige terechtwijzing voor die vier klimaatministers die er nu dus niet mee wegkomen dat ze er al jaren met hun klak naar gooien.

het overzicht 086


Nadrukkelijkheid vermijden is een moeilijke aangelegenheid. De blik mag niet meteen op het detail vallen dat de hele foto betekenis verleent, eventueel grappig maakt – maar het kan ook om een ander ‘effect’ gaan –, maar het mag ook niet te lang duren vooraleer je ziet wat de fotograaf heeft willen tonen. Dan is de foto: te ‘vergezocht’. Het ideaal is een lichte verwarring, een kortstondige aarzeling tijdens dewelke je je afvraagt waar het nu eigenlijk om te doen is. En dan, ja dan zie je het en komt de glimlach of de ontroering of de betovering of wat dan ook. In die kortstondige verschuiving van perspectief, dat eventjes zoeken, borrelt een energie op waardoor de foto kan sprankelen.

We dachten dat het de fotograaf om die mensen te doen is die daar in het zonlicht naderen in een smalle, oplopende straat – maar wat kan daar nu de bedoeling van zijn? Waarom wil de fotograaf dit laten zien? En pas dan zien we dat andere en komt het begrip.

De foto staat of valt met de juiste spanning tussen eerste indruk en inzicht. Het mag niet evident zijn, maar het mag ook niet te lang duren: de foto moet eventjes zijn geheim bewaren, om het dan prijs te geven.

Laon (F) – 080525

facebookbericht 1139


Het schandaal-Francken een bijzaak? Er komt een dag, mijnheer BDW, en die is niet ver, dat zal blijken dat heel die Vlaams-nationalistische flauwekul nooit meer dan een 'bijzaak' is geweest.

5251

Brugge, Hendrik Consciencelaan - 190106

maandag 21 januari 2019

getekend 320


het overzicht 085


Is dit een foto van een mooie auto, een mooie foto van een auto of een mooie foto van een mooie auto?

Ik had de pistachegroene Volvo Amazone al vaker zien staan in de straat die op de mijne uitkomt, maar nooit op een plek waar ik hem goed in beeld kon brengen. Deze keer viel alles mooi samen. De prachtig getekende oldtimer stond alleen en dus zonder andere, storende, vehikels voor het aartslelijke appartementsblok waarin op de gelijkvloerse verdieping de in ‘blokjes’ gespecialiseerde tandartse een florissante praktijk heeft.

Mooi en lelijk ontwerp contrasteren en versterken daardoor elkaar. De strakke lijnen van het gebouw, waarop de symmetrische kadrering van de foto is afgestemd, staat tegenover de elegante rondingen van de carrosserie. De tegenstelling wordt nog benadrukt door de excentrische positionering van de auto, gelukkig met de neus in de goede richting, dat wil zeggen klaar om het beeld binnen te rijden. De kleur van de ramen is complementair aan de kleur van de auto. De omstandigheid dat de vijf rolluiken neergelaten zijn – mevrouw de tandarts zit vandaag niet – is mooi meegenomen.

Ik ken ondertussen het antwoord op mijn vraag.

Brugge, Filips de Goedelaan – 080518