zaterdag 18 januari 2020

vorig jaar 65

190118

Begonnen aan Schrijversdagboek 1 van Virginia Woolf omdat we binnenkort (190307 tot 190310) in Engeland enkele aan haar gerelateerde plaatsen gaan bezoeken, maar ook omdat Pierre Plum zo enthousiast over die dagboeken doet – en zijn oordeel neem ik uiteraard altijd ernstig op. * Gisteren betoogden 12.500 studenten in Brussel voor een beter klimaatbeleid – ‘Het klimaatbeleid is een Joke’ las ik op een van de borden die ze met zich meedroegen, uiteraard naar Joke Schauvliege, een van de vier milieuministers die dit land rijk is, of arm, naargelang van hoe je het bekijkt. Hartverwarmend is dat, die jongelui, die het spijbelverbod naast zich neerleggen. Want ja, in die hoek worden ze nu geduwd, hun wordt onverantwoordelijk gedrag aangewreven omdat ze, ochgod, het schoolreglement overtreden. Alsof het hun voor de rest van hun dagen niet méér bijbrengt om eens samenhorig en gemotiveerd voor iets op te komen wat niet alleen henzelf maar eigenlijk iedereen aanbelangt. * Grossman: ‘zijn verlangen naar haar genot was altijd heviger dan naar dat van hemzelf’ (Een vrouw op de vlucht…, 361) – waarna hij Ora laat voelen ‘dat hier tussen de regels iets ingewikkelds en kroms over hem werd meegedeeld’. *