dinsdag 12 december 2017

de laatste boom 9


lees hier vanaf het begin: de laatste boom 1

De klimaatverandering is misschien wel het belangrijkste maar zeker niet het enige aspect van de ecologische crisis die we met onze hebzucht en kortzichtigheid veroorzaken. Er zijn er nog vijf andere – en hun onderlinge wisselwerking versterkt de werking van elk: ‘de verzuring van de oceanen; de vervuiling van lucht, water en grond; de uitputting van de landbouwgrond; de vernietiging van wetlands en tropisch woud; en ten slotte de versnelde uitroeiing van vele soorten fauna en flora’.

Ga er maar aan staan. Toch is de remedie ‘zonneklaar’: ‘fossiele energie in de grond houden en een moratorium op economische groei invoeren, gekoppeld aan een inperking van de consumptie in de rijkste landen’. Simple comme bonjour!

Uit eigen beweging gaan de olieconcerns de tweeënhalf tot vijf keer zoveel olie als nu al genoeg is om de 2°C-drempel te overschrijden uiteraard niet onbenut laten. Als al dat brandbaars wordt bovengehaald en verbruikt – en met de huidige winstlogica zit dat er zeker in – komen we uit op een gemiddelde temperatuurstijging van 8°C. Een mens wil al niet meer weten wat er dán gebeurt. (Zover zal het nooit komen. Toch niet voor de mens, want bij 6°C begint het fytoplankton te staken en zal er onvoldoende zuurstof overblijven om het leven op aarde te handhaven – dat las ik ergens maar ik weet niet meer waar, PC.)

De koolstofeconomie heeft natuurlijk ook politieke dimensies. Het hele kolonialisme draaide erop. En nu is er het neokolonialisme: westerse maatschappijen houden de gewetenloze dictators die ze eerst in het zadel hielpen de hand boven het hoofd om op die manier deze landen te kunnen blijven exploiteren. China heeft ondertussen die rol overgenomen. In Afrika toch. De petroleumbelangen in het Nabije Oosten worden nog altijd vooral door de Verenigde Staten behartigd.