zondag 10 december 2017

de herfst van 2017 – 55


5 december 2017

64 – Genderneutraal. Dat is, zo blijkt, ondertussen de nieuwe norm geworden. (Ik had even niet opgelet.) In het journaal van 13 uur (4 december; vanaf 15:44 tot 18:03) belanden we in het item ‘Gender en stereotiepen’ in een klas met 12-jarigen van het Gentse Sint-Barbaracollege. Hun wordt een stelling voorgelegd: ‘jongens en meisjes mogen hun nagels lakken’. Wie akkoord gaat moet zijn hand opsteken. Slechts twee kinderen, naast elkaar op de achterste bank gezeten en duidelijk van allochtone origine, doen dat niet. Ramiz vindt dat het normaal is dat meisjes zich mooi maken. Voor jongens vindt hij dat een beetje ‘raar’. Hij voegt er meteen aan toe dat het met zijn godsdienst te maken heeft. Maar hij vindt het zelf ook ‘raar’ dat jongens met gelakte nagels naar school zouden komen. Reporter Stijn De Groote laat – offscreen – uitschijnen dat hij de uitslag van deze ondervraging wel oké vindt. ‘Maar’, zegt hij, ‘onderzoek wijst uit dat genderstereotiepen behoorlijk universeel zijn.’ En dan komt Sara De Meyer aan het woord. Deze ‘onderzoekster’ aan de UGent vindt het op zich ‘geen probleem dat er biologische verschillen zijn’, maar wel ‘dat er andere verwachtingen worden gecreëerd op basis van die biologische verschillen’. Genderstereotiepen, aldus dat door De Groote aangehaalde, maar niet nader benoemde, onderzoek, zouden al vroeg worden gevormd. Daarom moet je er al vroeg over praten met jonge tieners. De bedoeling is uiteraard dat deze stereotiepen worden doorbroken. Sara De Meyer geeft het voorbeeld van het homohuwelijk aan om aan te voeren dat het wel degelijk mogelijk is om gendernormen te veranderen.

Allemaal goed en wel, maar waarom wordt aan die kinderen niet deze vraag voorgelegd: ‘meisjes hoeven, net als jongens, hun nagels niet te lakken’. Zou dat niet zinvoller zijn? Je bespaart die jongens dat gênant-aarzelende instemmen met een politiek correcte stelling waar ze zich anders nooit om zouden bekreunen, en de meisjes dat gedonder met nagellak, nagelgel, valse nagels en allerlei andere nagelcosmetische ingrepen waarvan ik misschien niet eens het bestaan vermoed.