donderdag 14 december 2017

de laatste boom 10


lees hier vanaf het begin: de laatste boom 1

Zijn de CEO’s van die bedrijven dan criminelen? De facto wel natuurlijk, maar eigenlijk voeren ze maar uit wat ze moeten doen om in de meedogenloze concurrentiestrijd de kop boven water te houden. Als zij het niet doen, doen anderen het. Dat is nu eenmaal: het kapitalisme. ‘De groei-imperatief is dwingend, onontkoombaar. De aandeelhouders, die return on investment eisen, zullen niet aarzelen om hun aandelen in te ruilen voor andere als de groei- en winstvooruitzichten elders beter zijn.’

En het is natuurlijk – ook hier – nog erger dan dat. De olielobby heeft er de voorbije decennia alles aan gedaan om de defossilisering van de transporttechnologie tegen te houden. De kennis om elektrische auto’s te maken is al meerdere decennia beschikbaar. Idem voor zonne-energie. ‘Het fotovoltaïsche effect is al ontdekt in 1839.’ De grote bedrijven houden met hun kapitalistische logica maar ook met lobbywerk de touwtjes in handen, ook in de aanmaak van verpakkingen en chemicaliën. Wat dat laatste betreft, zijn de door Monsanto gestuurde en gefinancierde manipulaties rond de spuitstof glyfosaat werkelijk hallucinant. Meer in zijn blootje kan de politiek, die toch het welzijn van de bevolking en van de toekomstige generaties zou moeten behartigen, niet staan. (Als we met enige welwillendheid de CEO’s kunnen vrijpleiten van criminaliteit omdat ze nu eenmaal in die infernale logica van het winstbejag en de concurrentie gevangen zitten, dan toch niet de politici, ook al zitten ze gevangen in hun kortetermijn-electorale logica. Daarom zeg ik, et je persiste: we worden geregeerd door gewetenloze schurken. PC)

De voedingsindustrie is in nog wel meer bedjes ziek. Denk aan de overbevissing, de bewerking van hammen en garnalen in lageloonlanden en het bijhorende heen-en-weertransport, en uiteraard de vleesindustrie. Een groot deel van het landbouwareaal gaat op aan veevoederproductie. 

Verwoestijning en regenwoudkap zijn hiervan het gevolg. De varkensindustrie bij ons genereert heel wat milieuhinder en gezondheidsproblemen. En dan hebben we het over dierenwelzijn nog niet gehad.