maandag 11 december 2017

de laatste boom 8lees hier vanaf het begin: de laatste boom 1

Kan kernenergie een alternatief bieden voor de energiebevoorrading op basis van fossiele brandstoffen? Nog los van de gevaren die eraan verbonden zijn – zoals in 2011 in Japan nog maar eens werd geïllustreerd – is het onmogelijk om genoeg kerncentrales te bouwen om een koolstofvrije energieproductie te produceren zonder, in dat bouwen zelf, de koolstofemissiedrempel te overschrijden.

Pak dan de bevolkingsexplosie aan! ‘Contraceptie als efficiënte groene technologie’! De Club van Rome prees al in 1972 geboortebeperking aan. Maar demografen geloven dat de bevolkingsaangroei vanzelf zal stoppen, ergens bij 11 miljard mensen in 2100, wanneer welvaart en ontwikkeling overal zullen zijn doorgedrongen: rijke mensen planten zich minder voort. (Dit economisch optimisme houdt geen rekening met catastrofes die op een ándere manier voor een evenwichtige demografie kunnen zorgen, PC.)

Daarmee is het probleem niet opgelost. De ongelijkheid blijkt zo mogelijk een nog groter probleem. De 1 procent rijksten zorgt voor evenveel koolstofuitstoot als de 50 procent armsten. De ongelijkheid is het zichtbaarst in de ongelijke voedselverdeling. Iedereen zou genoeg eten kunnen hebben, maar dat gebeurt niet omdat de ‘500 transnationals die 52 procent van de wereldproductie controleren’ (Jean Ziegler) daar geen winst op kunnen boeken want het is zoals Engels zei: ‘de grenzen van de productie [worden niet] bepaald door het aantal hongerige magen, maar door het aantal beurzen’. En het is nog erger dan dat: een groot deel van de voedselproductie, ook in de arme landen, gaat op in de aanmaak van bio-energie en van vlees ten behoeve van de rijke markten, of wordt weggegooid omdat de producten niet ‘perfect’ gevormd zijn of zogezegd niet meer vers genoeg.