zondag 10 december 2017

driekleur 334

Over een stoel naast de receptiebalie hing een Gillespak. Het was bestikt met zwarte en rode kronen, schildjes, sterren en tricolore wimpeltjes. Er stonden ook geel-roodogige en geel-zwartogige leeuwen op, maar het konden net zo goed dolfijnen zijn, of foetussen.

Koen Peeters, De bloemen, 192