zaterdag 16 december 2017

de laatste boom 11


lees hier vanaf het begin: de laatste boom 1


Het kapitalisme moet blijven draaien en daartoe moet de westerse mens tot consumeren worden aangezet. ‘Ongeveer 10 procent van de Amerikaanse economie gaat naar de sales effort’. En: ‘Op een doordeweekse dag worden we door ongeveer 3000 reclameprikkels “getroffen”.’ Die sales effort is vaak misleidend, manipulatief en/of leugenachtig en bovendien moreel hoogst dubieus: ‘Deze manipulatie-industrie speelt in op het slechtste in de mens, zoals bezitsdrang, zucht naar instant bevrediging, hedonisme, jaloezie.’ Om ons te bereiken worden ons privégegevens ingepikt. Behoeften worden gecreëerd. De rage van de energieverslindende SUV’s en de wegwerpkledij, die grotendeels door slaven wordt gemaakt, zijn hier goede voorbeelden van. De producten (en hun verpakkingen) worden voortdurend vernieuwd of krijgen een ingebouwde veroudering mee. En het vreemde is dat we dit allemaal kritiekloos slikken.

Dit alles blijft niet zonder gevolg voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Het consumentisme werkt afgunst en meedogenloze competitiviteit en in elk geval desolidarisering in de hand. De gevolgen laten niet op zich wachten: ongenoegen (want de koopverslaafde kan niet alle behoeften op elk moment bevredigen), veralgemeend wantrouwen en vereenzaming.

Uiteraard heeft ook de gezondheid te lijden van het kapitalistische geweld. Onder de 70.000 chemicaliën die zich via de productie van allerlei vaak nutteloze dingen in het milieu verspreiden zijn er veel die kanker, diabetes, obesitas, autisme, onvruchtbaarheid… verwekken. Al minstens 800 van die artificiële stoffen zijn aangemerkt als hormoonverstorend. Het spreekt vanzelf dat de chemische en de voedingsindustrie zich niet de kaas van het brood zullen laten eten en ze verzetten zich dus met hand en tand, met alle beschikbare middelen, tegen opgelegde beperkingen. Alleen al in Brussel, waar heel wat beslissingen die de volksgezondheid ten goede zouden komen, zouden kunnen genomen worden, verkopen meer dan twintigduizend lobbyisten hun diensten aan het grootkapitaal. Dat gelobby zie je overal opduiken waar de wetgever nog maar denkt aan milieumaatregelen. De chemische industrie en Big Oil financieren klimaatontkennend wetenschappelijk onderzoek. Eigenlijk doen alle sectoren dat: farma, auto, vlees… En de wapenindustrie, niet te vergeten. De CEO-maffia infiltreert in de hoogste politieke niveaus. Ze sponsort zelfs klimaattoppen.

(wordt vervolgd)