vrijdag 22 december 2017

wolken 2556-2559wolkenfragmenten uit Sylvain Tesson, Berezina

2556
De zon brak door de sneeuwwolken die werden voortgeblazen door de wind. (119)

2557
Stralenkransen stroomden door de gaten in het wolkendek. (198)

2558
De zon zond haar licht door de wolken. (200)

2559
Op de andere oever weerspiegelde wolken in de torens van de François-Mitterandbibliotheek. (203)