zaterdag 30 december 2017

wolken 2560-2573wolkenfragmenten uit Carol Shields, De republiek der Liefde

2560
Door de wolken naar beneden priemen. (45)

2561
De verkeerslichten knipperen helder tegen onvervuilde schapewolkjes en Fay prijst zich gelukkig dat ze ergens woont waar de lucht nog redelijk schoon is en waar ze bijna altijd, zelfs in de spits, kan zitten in de bus. (89)

2562
Die oude vertrouwde maanklok schijnt vanavond vanachter kolkende wolkenflarden. (181)

2563
(...) hij kon zich nog herinneren hoe dramatisch de lucht eruit had gezien met zijn stuwende stapelwolken, stuk voor stuk omrand door een strook fel licht. (246-247)

2564
Er hangt een grauwe wolkenlucht. (259)

2565
Hij is nog nooit naar Europa geweest, niets daar is hem ooit dermate aanlokkelijk voorgekomen dat het opwoog tegen wat hij zich voorstelde als een lawine van massieve stenen monumenten en een aanhoudende wolkbreuk. (263)

2566
Aan de westelijke heme spiraalde een oranjeroze cilindrische wolk omhoog. (269)

2567
De wolkenpilaar die boven de bomen uitbolde, de stenen stoeprand waarop hij en Fay balanceerden, de bleke scheiding opzij in haar donkere haar - dat alles bij elkaar deed hem duizelen. (273)

2568
Op een woensdag, een koude bewolkte dag, nam Fay 's ochtends vroeg de trein naar Nantes en reed vandaar in een huurauto naar St. Pierre, een dorp aan het Lac du Grand-Lieu. (292)

2569
De V-vormige stapelwolken in het oosten en de dwarrelende bruine bladeren zijjn gunstige voortekenen. (358)

2570
Onder de drukkende, vervuilde wolkenlucht van Toronto. (390)

2571
Het is een bewolkte vrijdagmiddag, vier uur en ze staat achter de lessenaar van het auditorium van het Nationale Centrum voor Folklorestudies en spreekt tot haar collega's en diverse belangstellenden van buiten over het onderwerp 'Zeemeerminnen en de mythische verbeeldinng'. (399)

2572
(...) de eerste helft van november was grijs en bewolkt geweest en nu was er eindelijk een overvloed aan winters geel. (454)

2573
De mensen wilden blijjkbaar een paar wollige wolken in de lucht. (471)