maandag 17 februari 2014

facebookbericht 524

"...het zelfverklaarde progressieve maar in werkelijk vooral zelfgenoegzame en zich (moreel) superieur wanende Vlaanderen". Ach. De neiging van sommigen om overal links-rechtstegenstellingen in te zien, elke gelegenheid te baat te nemen om te verwijzen naar goede en minder goede media en in elk incident een rechtvaardiging te vinden voor communautaire verzuchtingen, is schier pathologisch. Ik weet waarover ik spreek want ik heb die neiging ook. Maar soms moet je dat kunnen onderdrukken.