maandag 27 april 2020

Philipp Blom, Wat op het spel staat 3


werknotities

Digitalisering

Tot nu toe heeft technologische vooruitgang altijd nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. Maar nu nemen de robots het werk van de mens over. De productiviteit neemt toe en het aantal arbeidsplaatsen daalt. De ongelijkheid, tussen een kleine minderheid die met behulp van de technologie steeds hogere winsten binnenrijft en een grote meerderheid die geen of alleen maar onderbetaald werk meer heeft, neemt toe.

De neergang van de sociaaldemocratie hangt samen met het verdwijnen van de arbeidersklasse. Socialistische partijen rekruteerden meer en meer bij hooggeschoolden en namen ook de neoliberale principes over. De in de steek gelaten arbeiders kozen massaal voor extreemrechtse partijen. Treft hun schuld? Sommigen beweren van wel.

Technologie maakt mensen dommer. Waarom zich nog bekwamen in iets wat door machines al veel beter kan worden uitgevoerd? Machines zijn zodanig gemaakt dat hun gebruikers zo weinig mogelijk moeten kunnen. ‘Terwijl de droomwereld van de digital natives een creatieve explosie belooft, hebben hun producten de sterke neiging gebruikers te infantiliseren.’

De digitalisering gaat zo snel dat het onmogelijk is zich adequaat aan te passen. ‘Ideeën leven en sterven met de generaties waarin ze geboren zijn.’ De ontwikkeling van de technologie voltrekt zich veel sneller dan de wisseling der generaties.

De arbeiders zijn hun politieke macht kwijt. De enige macht die ze nog hebben, is dat ze de consumenten zijn die de producenten nodig hebben. Vandaar dat rechts-liberale economen pleiten voor minimumlonen. Ook al omdat ze op die manier opstand, criminaliteit en chaos hopen voor te blijven.

De vraag rijst hoe een door machines gedomineerde wereld er zal uitzien, welke plaats de mens, die geen bestaansvervulling meer kan vinden door zinvolle arbeid te verrichten, daarin nog zal kunnen opeisen.


lees hier deze samenvatting vanaf het begin