maandag 6 april 2020

wolken 3628-3631


wolkenfragmenten uit Geert Buelens, De jaren zestig

3628
Het summum van moderne architectuur was immers de uit glas, staal en beton opgetrokken wolkenkrabber en die werd bij uitstek geassocieerd met steden als New York of Chicago. (292)

3629
Zo vernietigden megalomane bestuurders, vastgoedmakelaars en stedenbouwkundigen de Brusselse Noordwijk om er, zo was het plan, 58 wolkenkrabbers te laten oprijzen, met centraal een meerkoppig World Trade Center. (299)

3630
‘Zeg niet dat we arm zijn,’ zingt Liu de dorpelingen toe, ‘als zandkorrels kunnen onze liedjes de zee terugduwen / ze kunnen de donkerste wolken uit de lucht blazen.’ (Buelens citeert Liu in de film Liu San Jie van Su Li; 576)

3631
Aan het begin van het decennium werd in Liu San Jie bezongen hoe in de strijd tegen de grootgrondbezitters volksliedjes de donkerste wolken uit de lucht konden blazen. (…) Een van de grootste hits van de Culturele Revolutie bewees intussen dat liedjes niet alleen de donkerste wolken uit de lucht konden blazen, maar dat ze ook een wervelwind konden ontketenen. (622)