donderdag 23 april 2020

Philipp Blom, Wat op het spel staat 1


werknotities

No Future, Inc.

Later zal blijken hoe traag onze samenlevingen zullen hebben gereageerd op de klimaatverandering en de digitalisering van de arbeid, en zich vooral hebben beziggehouden met ‘de verdediging van privileges’ en ‘het handhaven van de status quo’. Elke toekomstverwachting kan niet meer iets anders zijn dan een dystopie.

Het Westen hoeft de duidelijke tekenen van de Apocalyps niet onder ogen te zien omdat het deze naar de periferie heeft verbannen, naar de confectieateliers in Bombay en de palmolieplantages bijvoorbeeld in voormalig regenwoud.

Omdat er geen toekomst meer valt na te streven, plooit het Westen zich terug op zijn verleden.

Men kan zich verzoenen met het heden door er een lotsbestemming in te zien, het werk van een onzichtbare hand. En ooit zal het dan wel goed komen, al valt het moeilijk te ontkennen dat er veel collateral damage te noteren valt. Maar de samenlevingen zoals wij ze kennen zijn allicht veel minder noodzakelijk dan ons lief is: ‘alles zou ook anders kunnen zijn, alleen natuurwetten zijn nu eenmaal zoals ze zijn’.