zondag 11 oktober 2020

vorig jaar 254

191003

Maarten Boudry stelt – in een zijdelingse opmerking op een plek waar hij het over iets helemaal anders heeft, namelijk het verschil tussen biologisch en cultureel racisme – dat tussen ‘bepaalde academische en activistische milieus (…) de scheidingslijn (…) vaak dun’ is. Dat doet mij denken aan twee recente incidenten. Het eerste was een onderzoek naar de politieke aanhorigheid van academici aan de Vlaamse universiteiten. Het resultaat bleek een genuanceerd beeld op te leveren. Maar natuurlijk rijst de vraag wat een dergelijk onderzoek zegt over het huidige klimaat, en wat ervan de impact is op de academici, en breed uitgesmeerd ook op onder meer wie in overheidsdienst werkt. Er kan geen twijfel over bestaan dat zoiets een intimiderende werking heeft. Het tweede incident was het bericht over een docent aan een hogeschool in Antwerpen, die zijn studenten opriep om deel te nemen aan de klimaatacties en om het stadsbestuur wegens klimaatverzuim voor het gerecht te dagen. Of iets van die strekking. Dit feit, op zich uiteraard niet goed te praten, kreeg extra weerklank omdat de betrokken docent lid is van de PVDA. (…) * Van intimidatie gesproken. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat (minstens) twee erg verontrustende zinnetjes waaruit blijkt dat – ik citeer uit het hoofd – (a) ‘elke vorm van spijbelen moet worden aangepakt’ en dat (b) de Vlaamse Bouwmeester zich op zijn kerntaken moet concentreren. Lees: de klimaatjongeren mogen niet meer betogen tijdens de schooluren en de Vlaamse Bouwmeester, die bijzonder kritisch was over het Vlaamse beleid inzake ruimtelijke ordening, moet zijn mond houden. Ik zag vandaag een cartoon van ZAK van een paar jaar geleden: zegt de ene tegen de andere tussen pot en pint: ‘Kijk maar, ‘13, ‘14, ‘15, ‘16, dat gaat zo maar door, het kan niet anders of diegenen die zeggen dat we terug naar de jaren dertig gaan zullen gelijk krijgen.’ * Ik denk dat mijn buurvrouw – ze is een eind in de tachtig – niet lang meer zal leven: voor het eerst blijven de eerste herfstbladeren op haar koer en op het trottoir voor haar deur langer dan een dag liggen. * Een paar dagen nadat de voormalige mediatieke minister van Mobiliteit de scepter heeft doorgegeven aan zijn opvolgster raakt bekend dat het aantal verkeersdoden in de eerste helft van dit jaar, dus nog tijdens de ambtstermijn van de voormalige mediatieke minister van Mobiliteit, spectaculair gestegen is. Het is toch jammer dat onze voormalige mediatieke minister van Mobiliteit daar geen uitleg meer bij kan komen geven aangezien hij nu geen mediatieke minister van Mobiliteit meer is. *