donderdag 15 oktober 2020

facebookbericht 1147

Kristien Hemmerechts vraagt op Facebook: ‘Er is me gevraagd een tekst te schrijven over corona (“een reflectie op de tijd waarin we leven”); wat moet daar volgens jullie zeker in staan?’

Ik zou het zeker ook hebben, naast tal van andere zaken, over de atomisering van onze samenleving. Niet in de zin van eenzaamheid en zo (dat ook), maar vooral de impact op onze democratie: het verdwijnen van de openbare ruimte als plek van uitwisseling van ideeën en vorming van kritisch denken.