zaterdag 31 oktober 2020

op naar de zestig 17

 

Als je zo’n reusachtige modelzeilboot op je vensterbank hebt staan, zou je dan telkens je naar buiten kijkt het gevoel hebben een zee te bevaren? Is de straat voor je deur dan een vaargeul, een kanaal, een inham, een estuarium, baai of zee-engte? Een stuwmeer? Een Nauw van Kales? Een Straat van Hormuz of Magellaan? Zijn de voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens pleziervaartuigen, patrouilleboten, olietankers? Karvelen? Jonken? Admiraalschepen? Hoe dan ook, de boot zet aan tot dromen, en zijn zeil fungeert als gordijn, filtert het licht, behoedt voor inkijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Het appartementsgebouw blijft stevig verankerd.