zondag 25 oktober 2020

facebookbericht 1148

Ik zeg geen 'foert'. Ik heb vertrouwen in mijn beoordelingsvermogen als het gaat over regels die op sommige momenten en plaatsen volstrekt onzinnig zijn. Maar ik volg ze over het algemeen strikt op. Omdat ik denk dat ze de verspreiding van het virus kunnen tegengaan maar ook uit respect voor de mensen in de zorg, het openbaar vervoer, de ordehandhaving, de horeca, de winkels en de cultuursector. Het stukje gaat over de vervreemding waarin we zijn terechtgekomen. Over het verschil tussen legalisme en burgerzin. Over de ongecontesteerde aantasting van de dagelijkse democratische praktijk van het elkaar ontmoeten en uitwisselen van ideeën. En ja, impliciet ook over de grondwettelijkheid van zo'n draconische maatregel als de nachtklok, die sommigen - terecht - viseert maar iedereen treft.