vrijdag 8 november 2019

vorig jaar 4


181108
Ik reis samen met S. en F. naar Brussel. S. is op weg naar Lyon, waar ze een colloquium gaat voorbereiden over Spinoza. Ze vertelt honderduit over waar ze mee bezig is: (onder meer) Spinoza’s leermeester Franciscus van den Enden, die samen met Pieter Cornelisz. Plockhoy een ideale gemeenschap wilde stichten in wat nu Delaware heet, de christelijke sekte socinianisme, en de vergeten filosoof Adriaen Koerbagh, een tijdgenoot van Spinoza. Koerbagh was een zeer radicaal vrijdenker, die dan ook in de boeien werd geslagen en kort daarna op 36-jarige leeftijd in de kerker overleed. Het gerecht vernietigde al zijn werk, maar bewaarde – met het oog op de rechtsgang – twee exemplaren van Koerbaghs Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd. Paradoxaal genoeg dus bereikte ons dit werk dankzij de instantie die eropuit was het te doen vergeten. Een Bloemhof is een woordenboek van zogenaamde 'bastaard-woorden', woorden die vanuit vreemde talen het Nederlands binnendrongen. Het kon niet door de beugel omdat Koerbagh niet al te vriendelijk was voor godsdienstige aangelegenheden, getuige hiervan dit citaat uit het lemma ‘createur’: Vraagd imant waarom dat ik niet seg schepper, om dat God is den schepper die de Waereld uyt niet geschaapen heeft? Die sy tot antwoord, dat God oneygentlijk gesegt word een schepper te zijn, om dat een schepper soodanigen een betekent die iets schept, ’t zy water uyt de bak, of bry uyt de pot, het betekent ook een tuyg daar men mede schept. Ten anderen en is de Waereld niet geschaapen (of liever gemaakt of gedaante of gestalte gegeeven) uyt niet, maar de Waereld in ’t algemeen heeft van eeuwigheyd geweest, of die het selve niet belieft te gelooven, die most die regel, uyt niet komt niet, met bondige reden konnen wederleggen, ’t zy met de Schrift of met de Waerelds wijsheyd. Met de Schrift en kan men niet, want het staat in de Schrift niet, dat de Waereld uyt niet soude gemaakt zijn: nog minder kan men het met de Waerelds wijsheyd doen, want daar strijd het regt tegen. Soo dat, al stond het al in de Schrift (gelijk ’t nu niet en doet) het evenwel valsch sijn soude, om dat het tegen de Waerelds wijsheyd, die op de rede gegrond is, strijd. Het moge duidelijk zijn dat Koerbagh een voorbereider was van de Verlichting, hij was in elk geval zijn tijd ver vooruit. * Tijdens de lunch (…) zwans ik er stevig op los. * (…) naar Cold War van Pawel Pawelkowski. Terug thuis (…), schrijf ik er nog over. *