dinsdag 19 november 2019

vorig jaar 13


181119
(…) * Met S. had ik het over Loro, maar ook over Het zwijgen van Karski. De intrede van de VS in de Tweede Wereldoorlog was helemaal niet ondubbelzinnig, het antisemitisme was er bijzonder levendig. En de Russen speelden ook hun rol. Zo zouden ze aan de poorten van Warschau hebben gewacht om de stad in te nemen tot de Duitsers het getto hadden opgeruimd. Dat wordt bevestigd door wat ik even later lees: ‘iedereen weet dat de Russen aan de overzijde van de Wisla rustig hebben gewacht tot de slachtpartijen waren afgelopen’. Het boek van Haenel heeft veel controverse veroorzaakt: mag je een getuigenis over de Holocaust fictionaliseren? In het boek zelf staat een antwoord. Jan Karski zelf schreef een boek, om de Amerikanen tot interventie te bewegen. Zijn boek kende een onwaarschijnlijke oplage, maar bracht niets in beweging. Zijn uitgever vond dat er iets aan ontbrak. Kon hij er geen liefdesgeschiedenis in verwerken? * (…) *


Jan Karski