woensdag 27 november 2019

wolken 3498-3501


wolkenfragmenten uit Nicolas Mathieu, De uitzichtlozen

3498
Achter de voorruit maakten dunne wolken het hemelblauw nog feller. (136)

3499
Sonia was niet teruggekomen en er gleden nu grote wolken over het meer. (159)

3500
Af en toe begon de wind te waaien, wat de verwachting wekte van lekgeprikte wolken, hoosbuien, de opluchting waar het hele dal op wachtte. (218)

3501
Door de heldere hemel schoven zeldzame wolkjes, die als enige doel hadden dat ze de windrichting aangaven. (327)