dinsdag 19 november 2019

LVO 64



Ik begon de interviews met mijn moeder een jaar of drie, vier voor haar overlijden in 2013. Ik was – rijkelijk laat – tot het besef gekomen dat zij haar verleden, en dus ook een stuk van het mijne en bijgevolg dat van haar kleinkinderen, in haar graf zou meenemen. En er waren geen andere bronnen beschikbaar om dit zich nu al aankondigende hiaat op te vullen. Maar ik was te laat, mijn moeder was al een tijdje bijzonder vergeetachtig en ze begon voortdurend dezelfde stopzinnetjes te herhalen. Bovendien hadden wij geen spontane communicatie met elkaar. Elke stilte voelde pijnlijk aan... en er vielen veel stiltes.

Toen ik haar dan eindelijk eens tot 'vertellen over vroeger' kon bewegen, had ze het bijna uitsluitend over haar kindertijd. Vergeten, herhalen, enkel nog vérre herinneringen kunnen reproduceren: dat zijn de langst intact blijvende functies van het versponsende brein.

Ik had niet zo'n beste relatie met mijn moeder. Ik deed mijn plicht, laat het ons daar op houden. De laatste jaren van haar leven werd het er niet beter op. Eens om de veertien dagen kwam ze op zondagmiddag eten. Aanvankelijk kwam ze nog zelf met de auto, op het laatst was ze daartoe niet meer in staat – of correcter: het was niet meer veilig genoeg – en moest ik haar halen. Ze liet zich het eten smaken, en maakte vervolgens nooit aanstalten om nog wat na te blijven. Misschien voelde ze wel dat het contact stug verliep, maar ik blijf mezelf voorhouden dat ze toch vooral snel terug naar haar vertrouwde omgeving wilde. Ik pakte nog een portie voor haar in voor een van de volgende dagen, of de restjes voor haar kat, en weg was ze.

Het ophalen van herinneringen zorgde voor een dooi. Waar ze er aanvankelijk aarzelend in had toegestemd – mijn verzoek hield impliciet een verwijzing in naar haar steeds dichterbij komende overlijden –, daar vond ze al vlug schik in het vertellen. Maar doordat ze al vrij snel alsmaar dezelfde verhalen begon te vertellen, werd het uiteindelijk toch, vooral voor mij, een nogal pijnlijke onderneming.

(wordt vervolgd)
Lees hier LVO vanaf het begin