maandag 11 november 2019

LVO 57


Het huwelijk is een zelfbegoocheling met wederzijdse instemming. Die gedachte legt Julian Barnes een van zijn personages in de mond47 en dus zou ik die zin eigenlijk tussen aanhalingstekens moeten plaatsen.

Wat is zelfbegoocheling? En wat is daarvan het resultaat? Wie begoochelt en wat is het zelf dat wordt begoocheld? In een huwelijk zijn er toch twee zelven betrokken? Hoe zit het met de identiteit van die zelven en met hun onderlinge verhouding voor en na de begoocheling? In welke mate leidt een begoocheling tot een ontgoocheling?

Als het citaat van Barnes waarheid bevat, moet het toepasbaar zijn op álle huwelijken. Maar als dat zo is, hoe kunnen kinderen hun ouders dan ooit kennen indien die ouders, door de zelfbegoocheling van het huwelijk waaruit hun kinderen zijn voortgekomen, afscheid hebben moeten nemen van hun wezenlijkere zelf?

Wat is het huwelijk? Wat was een huwelijk in 1953?

Daarover heb ik, toen het daarvoor eigenlijk al te laat was, mijn moeder vragen gesteld. Neen, natuurlijk heb ik niet rechtstreeks gepeild naar de geheime dosering van liefde, aantrekking en mededogen die het samengaan van mijn ouders – en uiteindelijk mijn eigen bestaan – heeft ingeluid. Laat staan dat ik haar vragen heb durven te stellen over het fysieke aspect van hun verbintenis, hun kinderwens, de manier waarop ze hun kinderen in het leven dachten te moeten en te kunnen binnenleiden. Maar ik ben indirect wel het een en ander te weten gekomen. Al moet ik nu wel afrekenen met het onbehaaglijk stemmende besef dat ik er niet toe ben gekomen om preciezere en diepgaandere vragen te stellen. Hoewel, zou ik bij mijn moeder ooit hebben kunnen achterhalen wat waar was, en wat verbloemd? Zou ik ooit hebben kunnen achterhalen wat in haar verhaal een residu was van de droom waardoor elkeen zich bewogen waant en dus ook zij, en wat de bitterzure aanslag was van een leven vol tegenslag en teleurstelling? Maakte mijn moeder zelf nog wel dat onderscheid?

47 Julian Barnes, ‘Polsslag’, in Polsslag (verhalen)(wordt vervolgd)
Lees hier LVO vanaf het begin