donderdag 28 november 2019

vorig jaar 21


181128
Zo instructief, te zien hoe Frans Van Isacker (Vijftig aan de wand) in 1970 nog zo nadrukkelijk uitgaat van de voltooibaarheid van de beschaving, in de vorm van het wegwerken van alle ongelijkheden in de verdeling van macht, rijkdom en educatie. En ook die tussen de seksen. Hij is een vooruitgangsoptimist, verenigt in zich de waarden van het humanisme maar ook die van de christelijke moraal (met onder meer een onvoorwaardelijk geloof in ‘de waarde van het menselijke leven’, ook voor de geboorte en vlak voor de dood), maar heeft kennelijk nog niet veel oog voor het ecologische onheil dat zich toen toch al duidelijk begon af te tekenen. * Koenraad Goudeseune reageert nogal giftig op mijn recensie van Dertig dagen van Annelies Verbeke. Eerst haalt hij nog beleefd Paul Claes aan (uit een interview afgenomen door Gudrun De Geyter, maar als ik daarop antwoord, laat hij die terughoudendheid achterwege: <<Koenraad Goudeseune Paul Claes: 'Literatuur wordt tegenwoordig alleen goedgekeurd als er een mooie moraal in zit. Nu dat herken ik op een vreselijke manier, namelijk in mijn jeugd mocht je geen boeken lezen die tegen de christelijke moraal waren, daar moest altijd een stichtelijke boodschap aanwezig zijn.' Gudrun De Geyter: 'Is dat zo tegenwoordig?' Paul Claes: 'Ja… ja, je kan op dit ogenblik niets meer schrijven of het moet politiek correct zijn... wat ik daar vooral tegen heb is dat literatuur op die manier herleid wordt tot een soort van instrument… het gaat in de eerste plaats om de boodschap, en die boodschap kennen we allemaal, dat is antiracisme, feminisme, progressiviteit en al dat soort ideologische mythemen. Ik vind dat vreselijk want dan hoef je eigenlijk geen roman meer te lezen, want je zult alleen je eigen gelijk bevestigd zien.' Pascal Cornet Koenraad, het boek van Annelies Verbeke heeft literaire kwaliteiten. Dat heb ik in mijn stukje geargumenteerd. Dat het relevant en actueel is, is literair gezien een bijkomstigheid. Ik treed dus Denise Hoedemakers bij: 'heel mooi boek en inderdaad relevant', in die volgorde. Koenraad Goudeseune Pascal Cornet, ik ben halverwege afgehaakt. Weer een rondje zelfbeschuldiging. Zoals 'Bange blanke man' van Willem Vermandere. Verlaat eens Brugge, blanke man.>> *