zondag 24 november 2019

handgetekend 8

'Wie conformist blijft, heeft niet geleefd'
(Yourcenar, geciteerd door Margot Vanderstraeten).