woensdag 19 september 2012

schrikkel 253

S. is nu alweer een paar dagen bezig met het verbeteren van herexamens. (…)
Zo begon de oorspronkelijke tekst bij deze foto. En dan volgde een chagerijnig stukje over het deplorabele niveau van het Frans. Maar dat kan nu niet. Uitgerekend op het ogenblik dat ik S. mijn tekst voorlegde om te zien of hij wel kon, bereikte haar het nieuws dat twee van haar studenten de voorbije week overleden zijn. Dan past het even niet te zeuren over schoolse prestaties. Dan past enkel ‘(…)’.