zondag 23 september 2012

Anna Karenina 9: de personages

In deze lijst met personages in Anna Karenina zijn niet opgenomen: historische of cultuurhistorische figuren (bijvoorbeeld ‘Napoleon’ of ‘Bach’, ‘Hegel’). Het cijfer na de naam slaat op de pagina waar het personage een eerste keer optreedt. (Ik gebruikte de bij Pandora uitgegeven zevende druk van de Nederlandse vertaling van Lourens Reedijk.) De omschrijving van elk personage is gebaseerd op de informatie die onmiddellijk bij de eerste vernoeming beschikbaar wordt gesteld en is dus summier. Later gegeven, en vaak crucialere informatie, wordt hier dus niet weergegeven. Soms ontbreekt er een omschrijving omdat er niets méér wordt gegeven dan enkel een naam. De namen zijn alfabetisch gerangschikt, op de familienaam of – als er enkel een voornaam is – de voornaam. Het is niet altijd duidelijk of een personage een eerste dan wel, onder een lichte variant op de naam, een tweede keer wordt genoemd. Ook koosnaampjes houden het gevaar in van een dubbele vermelding. Mijn lijst telt 263 personages. Wie de volledige bevolking van Anna Karenina voor ogen wil zien, moet daar nog de tientallen naamloze boeren, koetsiers, ambtenaren, bedienden, treinconducteurs enzovoort aan toevoegen. Deze lijst is niet exhaustief, bevat zeker onnauwkeurigheden (wellicht hier en daar ook in de schrijfwijze) en beoogt niet meer dan een werkinstrument te zijn.

 

Alabin 8

over hem wordt gedroomd door Stepan Arkadjitsj Oblonski

Alexandre 76

Aljosja 302

zoontje van Dolly

Aljosjka 283

een oude, idiote boer bij Konstantin Levin

Aline 256

nichtje van Madame Stahl

Anitsjkin 429

graaf, nieuwe chef van Stepan Oblonski

Anna 478

het dochtertje van Anna Karenina en Vronski

Annoesjka 116

bediende van Anna

Apoechtin, Jevgeni Ivanovitsj 747

politicus

Apraksina 777

plotseling gestorven

Archip 429

boer

Astafjeva 557

overnacht in hetzelfde hotel als de zieke broer van Levin

Avenjeva 702

door prinses Varvara genoemd als ongehuwd samenwonend

Bartnjanski 823

vriend van Stepan

Berkosjov 133

een persoon met wie Petritski ruzie heeft

Bertenev 355

anticommunistisch politicus

Berthe madame 260

patiënte in de Duitse kuurstad

Bezzoebov 826

graaf, = Jules Landau

Bezzoebova 826

zieke, in behandeling bij Jules Landau

Birjoezovski 702

door prinses Varvara genoemd als ongehuwd samenwonend

Boezoeloekov 133

persoon in de omgeving van Petritski

Bol, Pjotr Petrovitsj 747

politicus

Bolgarinov 816

jood die Stepan aan een nieuwe baan kan helpen

Bondarenko 353

wachtmeester

Bonina gravin 46

bij wie Stepan op zangrepetitie moet

Borisovna, Marja 585

gravin

Borjanski 205

paardenfokker

Brjantsev 823

eerste hofraad

Canut 245

kuurder in de Duitse badplaats

Charles 509

helpt Kitty bij haar bruiloftscoiffure

Chljoestov 733

adelsmaarschalk

Cord 220

Vronski’s Engelse paardenverzorger

Demin (Gritska) 352

regimentscommandant

Dimer-Bartnjanski 876

vriend van Oblonski

Dmitri 810

zoon van Levin en Kitty

Dmitritsj, Pjotr 801

dokter

Doenjasjka 508

dienstmeisje van Kitty

Dolgovoesjin 434

iemand die Stepan moet bezoeken

Droebetskaja 518

vrouw in de kerk bij het huwelijk van Levin en Kitty

Edward, miss 479

Engelse gouvernante van Serjozja

Fedot 371

zoon van boer waar Levin halt houdt

Filimonovna, Matrjona 12

Kinderjuffrouw en nuttige kracht op het zomerverblijf van de Oblonski’s

Filipp 106

tuinman op Pokrovskoje

Fjodor 898

boer bij Levin

Fjodr Bogdanytsj 399

oppas van de gebroeders Levin toen ze kind waren

Flerov 734

politicus

Fomin 24

mogelijk een oplichter in een zaak die Stepan Arkadjitsj Oblonski op het staatskantoor behandelt

Gagin 780

officier in de club

Galtsin 223

een van Vronski’s rivalen op de race

Golenisjtsjev 523

vriend van Vronski

Golitsyna, Nataly 677

vrouw die in het kraambed gestorven is

Grinjevitsj, Michail Stanislavitsj 24

collega van Stepan Arkadjitsj Oblonski op het staatskantoor

Grisja 15

jongste zoon van Stepan Arkadjitsj Oblonski

Hanna 835

Engelse protégée van Anna

Hull miss 15

Engelse gouvernante

Ignat 108

koetsier van Konstantin Levin

Ignatjitsj, Pjotr 598

hoofdpedagoog van Serjozja

Ipat 181

boer

Ivan 388

veehouder

Ivan 906

koetsier van Levin

Ivanytsj, Michail 595

leraar van Serjozja

Jasjvin 202

vorst en ritmeester, medeofficier van Vronski, zijn beste vriend in het regiment

Jegor 457

hotelbediende

Jegor 618

schouwburgganger

Jegorov 841

bediende van Vronski

Jelisejev 484

oesterhandelaar

Jermil 286

een boer van Konstantin Levin

Jermilin, Prochor 293

een boer van Konstantin Levin

John 159

missionaris

Kalinin 16

stafkapitein

Kaloezjski (Misjka) 331

aanbidder van Liza Merkalova

Kamerovski 131

ritmeester, vriend van Petritski en van barones Shilton

Karenin, Aleksej Aleksandrovitsj 22

echtgenoot van Anna Karenina

Karenin, oom 577

heeft Aleksej Aleksandrovitsj en diens broer opgevoed

Karenina, Anna Arkadjevna 11

zus van Stepan Arkadjitsj Oblonski

Karl Fjodorytsj 712

Duitse rentmeester van Vronski

Kartasov mijnheer 621

vriend van Anna

Kartasova mevrouw 621

vriendin van Anna

Katavasov, Michail Semjonytsj 505

professor natuurwetenschappen

Kedrov 152

Vorst, vriend van Petritski

Kirrilov (Mitjoecha) 899

huisknecht

Kirillovitsj, Aleksej 701

graaf

Korsoenski, Jegoroesjka 92

cavalier en dansmeester, getrouwd met Lidy

Koezma, Vasili Fjodorovitsj 109

opzichter van Konstantin Levin

Koezovljev 223

vorst, een van Vronski’s rivalen op de race

Komissarov 583

heeft het leven van de keizer gered

Kondrati 124

koetsier van Aleksej Aleksandrovitsj Karenin

Kornej 414

een personage in Anna’s droom

Kornej 576

bediende van Aleksej Aleksandrovitsj (dezelfde als Kornej 414?)

Korsoenskaja 518

vrouw in de kerk bij het huwelijk van Levin en Kitty

Kosnysjov, Sergej Ivanovitsj 26

beroemd schrijver, halfbroer van Konstantin Dmitrisj Levin, antimaterialist

Koznyshov 746

politicus

Krasinski 618

heeft een plaats in de schouwburg

Kritski 102

vriend van Nikolaj Levin

Krivin 93

op het bal: staat altijd daar waar de elite zich bevindt

Krivtsov 824

Peterburgs societyfiguur met schulden

Kroepov 357

officier

Landau, Jules 825

kwakzalver

Laura 133

persoon in de omgeving van Petritski

Lavrenti 77

bediende van gravin Vronskaja

Levin, Konstantin Dmitritsj (Kostja) 24

vriend van Stepan Arkadijtsj Oblonski; halfbroer van Sergej Ivanytsj Kosnysjov

Levin, Nikolaj 35

halfbroer van Sergej en oudste broer van Levin

Lidy 93

de vrouw van Jegoroesjka Korsoenski

Lieschen 265

dienstmeisje in het Duitse kuuroord

Lili 141

dochter van Dolly en Stepan

Linon mademoiselle 40

gouvernante van Kitty

Lvov, Arseni 764

Kitty’s schoonbroer

Lvova, Natalja Aleksandrovna 514

zuster van Kitty

Machotin 204

Vronski’s concurrent bij de paardenrennen, collega van Lvov

Majdel 746

politicus

Malthus 665

rijke spoorwegeigenaar

Maltisjtsjova 156

Malvinski 875

Mamonova 702

door prinses Varvara genoemd als ongehuwd samenwonend

Marie 76

Marie 639

eerste liefde van Sergej Ivanovitsj

Marja 20

bediende

Masja 547

dienstmeisje Kitty bij Levin

Maslov, Katka 749

jonge gouverneur

Matrjona 898

boerin bij Levin

Matvej 10

kamerdienaar van Stepan Arkadjitsj Oblonski

Mazankov 357

officier

Meledinski, Joeri 825

zieke, in behandeling bij Jules Landau

Merkalova, Liza 331

vriendin van Anna

Metrov, Pjotr Ivanytsj 762

Petersburgs geleerde

Michajla 851

koetsier van Anna

Michajlov 531

kunstschilder

Michajlytsj 913

imker bij Levin

Michajlovna, Agafja 109

huishoudster van Konstantin Levin

Milan 883

koning

Milejev 133

persoon in de omgeving van Petritski

Misjka 178

landarbeider van Levin

Mitin 813

oprichter van een bank

Mjagkaja 155

vorstin

Mjagkov 397

heeft Nikolaj, Levins broer, werk beloofd

Mjaskin 458

speler

Mordvinski 823

zou Stepan aan een betrekking kunnen helpen

Nadenka 596

nichtje van Serjozja dat bij Lidija wordt grootgebracht

Neptoenova, Liza 702

door prinses Varvara genoemd als ongehuwd samenwonend

Nevedovski 730

kandidaat-adelsmaarschalk

Nikandrov 702

door prinses Varvara genoemd als ongehuwd samenwonend

Nikitin, Filipp Ivanytsj

collega van Stepan Arkadjitsj Oblonski op het staatskantoor

Nikolajeva 519

oude freule, op het huwelijk van Levin en Kitty

Nikolajevna, Marja (= Masja) 101

vriendin van Nikolaj Levin

Nikolenka 303

kind van Dolly en Stepan

Nordstone gravin 60

vriendin van Kitty

Oblonskaja 615

vorstin en tante van Anna

Oblonskaja, Darja Alexandrovna (Dolly) 11

echtgenote van Stepan Arkadjitsj Oblonski

Oblonski, Pjotr 824

vorst

Oblonski, Stepan Arkadjitsj (Stiva) 7

broer van Anna Karenina

Parmenov, Ivan 314

landarbeider op het landgoed van Levins zuster

Parmenytsj 313

landarbeider op het landgoed van Levins zuster

Parfen Denisytsj 395

een gestorven arbeider van Levin

Pava 177

landarbeidster

Pavlovna, Katerina 700

tante van Anna

Pestsov 428

liberaal

Petritski 130

vriend van Vronski

Petrov 813

bankdirecteur

Petrovitsj, Michail 378

landheer bij Svijazjski

Petrovski 824

Peterburgs societyfiguur met schulden

Petrov (Kapitonytsj) 468

portier bij de Karenins

Petrov, Michail Aleksejevitsj 256

kunstschilder

Petrov, Anna Pavlovna 257

vrouw van kunstschilder Petrov

Petrovna, Lizaveta 799

vroedvrouw

Pevtsov 843

vriend van Vronski

Platon (Fokanytsj) 899

boer uit naburig dorp van Levin

Poetjatov 585

politicus

Pol 479

gravin

Pomorski 814

kan Stepan aan een nieuwe baan helpen

Prjatsjnikov 447

heeft in een duel Tvytski gedood

Pravdin 126

bekend panslavist

Prochor 112

landarbeider bij Konstantin Levin

Prokofi 99

Een vriend van Levin die Nikolaj Levin verachtelijk vindt

Ragozov, Ivan Ivanytsj 911

Rezoenov, Fjodor 389

timmerman bij Levin

Ristitsj-Koedzjitski 583

belangrijk figuur in de kwestie van het Slavische probleem

Rjabinin, Michail Ignatitsj 186

koopman

Rolandaki 341

organiseert een feest

Roland mademoiselle 10

de voormalige Franse gouvernante met wie Stepan Arkadjitsj Oblonski een overspelige relatie heeft

Rtisjtsjeva, Marja Jevgenjevna 245

Moskouse dame in de Duitse badplaats

Samovar, Lidija Ivanovna 124

gravin in de Peterburgse entourage van Aleksej Aleksandrovitsj Karenin  

Sanina, Marie 831

verloor een kind maar vond redding in het geloof

de Sarmatski’s

bij wie Dolly met de kinderen naar een kinderbal gaat

de Schützburgs 156

bankiersfamilie

Semjon 110

aannemer van Konstantin Levin

Semjonova, Matrjona 630

bediende van vorstin Sjtsjerbatski

Semjonovna, Marja 740

grootgrondbezitster

Semjonytsj , Vasili 713

dokter bij Vronski

Serjozja 80

zoon van Anna Karenina

Serpoechovskoj 351

succesvol officier

Sestrin 225

kapitein, starter op de paardenrace

Shilton barones 131

vriendin van Petritsi

Sinjavin graaf 519

aanwezig bij huwelijk Levin en Kitty

Sitnikov 588

pedagoog van Serjozja

Sjirkov 748

bankier

Sjloedin, Michail Vasiljevitsj 233

zaakgelastigde, eerste secretaris van Aleksej Aleksandrovitsj (578)

Sjoerajev 390

boer bij Levin

Sjtsjerbatski, Aleksandr 141

vorst, vader van Kitty, Natalie en Dolly

Sjtsjerbatski, Katja (= Kitty) 28

zus van Dolly en schoonzus van Stepan, dochter van Aleksandr Sjtsjerbatski

Sjtsjerbatski, Natalie 30

zus van Kitty en Dolly, getrouwd met diplomaat Lvov

Sjtsjerbatski, Nikolaj 38

neefje van de zussen Kitty, Dolly en Natalie

Sjtsjerbatski vorst 30

broer van Kitty en Dolly

Sjtsjerbatski vorstin 42

moeder van Kitty, Dolly, Natalie

Snetkov, Michail Stepanovitsj 730

adelsmaarschalk

Sokolov 793

opzichter van Levin

Sorokina 622

prinses

Stahl madame 245

kuurster in de Duitse badplaats

Stolz, Sappho barones 331

vriendin van Anna

Stremov 331

Aanbidder van barones Stolz en tegenstander van Aleksej Aleksandrovitsj

Sventitski 751

adjunct-officier van Justitie en genootschapslid (813)

Svijazjski, Nikolaj Ivanovitsj 369

vriend van Levin

Tanja (Tantsjoerotsjka )15

oudste dochter van Stepan Arkadjitsj Oblonski

Terenti 304

koetsier van Dolly

Teresjtsjenko 204

bediende van Petritski

Thérèse 410

actrice

Tit 286

een boer van Konstantin Levin

Toerovtsyn 435

een gast van Stepan Oblonski

Toesjkjevitsj 155

jongeman met wie vorstin Betsy een verhouding heeft

Topov 159

zou met Vlasjeva trouwen

Tsjarskaja prinses 519

aanwezig bij huwelijk Levin en Kitty

Tsjarski 551

vorst

Tsjetsjenski 782

vorst in de club

Tsjibisova, Masja 427

danseresje, vriendinnetje van Stepan Arkadjitsj

Tsjirikov 505

vrederechter

Tverskaja, Jelisaveta Fjodorovna (Betsy) 128

vorstin

Tvytski 447

gedood in een duel door Prjatsjnikov

Vanjoesjka 106

werkt bij Konstantin in Pokrovskoje

Varja 354

Peterburgse vrouw uit hoge kringen

Varja 476

Vronski’s schoonzus

Varvara 616

prinses

Varvara, Andrejevna 651

zangeres

Vasili 178

landarbeider van Levin

Vasili 428

hotelbediende

Vasili 520

echtgenoot van gravin Nordstone

Vasili 782

portier in de club

Vasiljitsj, Stepan 742

landheer

Vasiltsjikov 385

een landheer die zijn arbeiders rationeel bestuurt

Vasiltsjikova 532

geportretteerd door Michajlov

Vaska 342

jonge aanbidder van Sappho Stolz

Varenka mademoiselle 246

begeleidster van Madame Stahl in het Duitse kuuroord

Varvara 690

prinses

Vasja 81

een van de kinderen van Dolly en Stepan

Vaska 286

een boer van Konstantin Levin

Vaska 670

jongste zoontje van de boer waar Levin op jacht overnacht

Vasjtsjenkov 788

schilder

Vatkovskaja 585

vorstin

Venden 153

ambtenaar negende klasse

Venevski 347

een jonge vriend van Vronski

Veslovski, Vasenka 646

vriend van Stepan Arkadjitsj

Vinovski, Pjotr Iljitsj 780

heerschap in de club

Vlasjeva 159

zou met Topov trouwen

Vlasjevna, Marja 521

vrouw op huwelijk van Levin en Kitty

Vlasjevna, Marja 675

vroedvrouw, niet duidelijk of het dezelfde is van 521

Voenitsj, Vasili Loekitsj 593

leraar van Serjozja

Vojtov 843

vriend van Vronski

Volkov 206

drinkmaat van Petritski

Vorkoejev, Ivan Petrovitsj 786

uitgever

Vrede 339

freule

Vronskaja gravin 74

Vronski’s moeder

Vronski , Aleksandr 221

broer van Aleksej Vronski

Vronski, Aleksej 49

de rivaal van Levin

Vronski, Kirrill Ivanovitsj 50

vader van Vronski

Zachar Nikititsj 28

secretaris van Stepan op het staatskantoor

Zjivachov 824

Peterburgs societyfiguur met schulden