maandag 10 september 2012

facebookbericht 313

tieners computeren meer dan 14 uur per week’ - het zou al veel helpen als de scholen die idiote gewoonte om huiswerk op de computer te laten maken zouden laten varen - overigens vrees ik dat 14 uur per week nog een zeer optimistische inschatting is