vrijdag 5 juni 2020

LVO 201Ik neem, voor het eerst in vele jaren, mijn exemplaar van de Geïllustreerde flora van Nederland van E. Heimans, H.W. Heinsius en Jac. P. Thijsse nog eens ter hand en vind daarin een citaat dat ik heb overgeschreven uit een roman van Tilman Spengler die ik ooit las, De hersens van Lenin heette die roman: 'Determineren, heeft Fritz eens gezegd, is het leren van woordjes uit de taal der natuur.' Dat zegt het helemaal: het heeft met taal te maken, met expressie en proberen te begrijpen. Met poëzie uiteindelijk. Botaniseren of het herkennen van vogelsoorten doet je inzien dat de natuur divers is. Het scherpt de blik. Wie meer weet, ziet meer. Het leren zien van verschillen, liefst op jeugdige leeftijd, lijkt mij essentieel voor de vorming van een esthetisch besef en heeft, zeker bij mij, bijgedragen tot mijn ontwikkeling als kunstwaarnemer en fotograaf.
Het boek – bleekgroene linnen kaft met al vervagende goudopdruk, goedkope papiersoort binnenin – telt bijna twaalfhonderd bladzijden en is gemaakt in oblong formaat. De bladzijden van deze 21ste druk uit 1965 zijn bij de randen al danig aan het verbruinen. Ik bekijk hoe het boek als een vragenlijst is samengesteld: 'a. Is uw plant een boom of heester? Zo ja, zie dan op blz. 77 onder Bomen en Heesters b. Is het geen boom en geen houtige struik of heester, of twijfelt ge, zie dan hieronder bij No. 2' – en daar wordt dan gevraagd: 'a. Is het een waterplant? Zie dan blz. 57 bij Waterplanten b. Geen waterplant, dus land- of moerasplant; dan naar: 3'. En zo word je onafwendbaar begeleid naar een precieze determinering van de plant die je op een van je strooptochten uit een berm hebt opgedolven, behalve wanneer je, zoals ik indertijd, onvoldoende biologische kennis hebt om de kleinste details van het voortplantingsmechanisme te kunnen onderscheiden en alsnog verstrikt geraakt in het onderscheid tussen – willekeurig voorbeeld – kleine of zachte of fijne ooievaarsbek.
Dat boek van Tilman Spengler las ik in 1994, zo blijkt uit mijn lijst – nog een lijst! – van gelezen boeken. Het is ondertussen niet meer in mijn bezit. Het zou kunnen dat ik die Geïllustreerde flora nadat ik het citaat van Spengler erin had overgeschreven nooit meer ter hand heb genomen. Om maar te zeggen dat aan mij geen groot botanicus is verloren gegaan, een grote ereprijs zal ik daar in elk geval nooit voor in ontvangst kunnen nemen.
(wordt vervolgd) 
lees vanaf hier deel 1
lees hier vanaf het begin van deel 2