donderdag 4 juni 2020

wolken 3678-3680


wolkenfragmenten uit remko kampurt, tjeempie! of liesje in luiletterland

3678
Ze haalde diep adem nu het kleine woord eruit was, waardoor de strik in de sentuur van haar ochtendjas losgleed en het kledingstuk openviel, als een donkere wolk die voor de zon wegtrok en daardoor de heuvels, dalen en het struweel van een vruchtbaar landschap aan het volle licht bracht. (18)

3679
Flarden van gedachten dreven door haar hoofd (als wolkslierten in een voor het overige vlekkeloos blauwe hemel). (61)

3680
Op schepen en in vliegtuigen, in hutten en in wolkekrabbers, in films en in boeken. (107)