zondag 7 juni 2020

vorig jaar 183

190607

Niet alleen zijn er zoveel plekken dat je alleen maar het belang van de eigen plaats die je in de wereld inneemt kunt relativeren, elke plek heeft bovendien een eigen geschiedenis, die vele eeuwen terug in de tijd voert. En zo noopt Magris’ boek tot een tijdruimtelijke bescheidenheid. Nu eens speelt dit oord een belangrijke rol, dan weer dat andere. Hele volken, vaak met vreemde en nog niet door mij gehoorde namen, komen op en verdwijnen van het wereldtoneel. En elk individu is maar een tijdelijke verschijning en uiteindelijk, hoe belangrijk het ook moge geweest zijn, niet veel meer dan twee data op een verzakkende zerk. * (…) *