zaterdag 27 juni 2020

scherf 25


Het hete ijzer

‘Topfotograaf Stephan Vanfleteren pakt uit met nieuwe expo over lockdown’, bloklettert De Standaard. Laat er geen twijfel over bestaan, ik vind Stephan Vanfleteren zeker ook een topfotograaf. Vooral zijn sociaal-documentaire fotografie is zeer de moeite waard, zoals te zien is in zijn fotoboeken Belgicum en Charleroi. Ook bepaalde reeksen, zoals de dode dieren, en vele portretten zijn zeer de moeite waard. Vanfleteren heeft enkele figuren definitief en onverbeterbaar in het collectief geheugen gestanst. Ik denk aan Briek Schotte. Maar op een bepaald ogenblik is de zin voor het markante bij Vanfleteren overgeslagen in de overdrijving. Hij spande de contrasten zodanig op dat zijn beelden bijna knakten. Toen hij sportmensen, alvorens ze op de gevoelige plaat vast te leggen, met grafiet begon te bewerken om de dramatische werking van de portretten nog een graad op te krikken, ben ik afgehaakt. Het lag me iets te goed in de markt. Hier begon het mercantiele te overheersen, kreeg ik de indruk. Vanfleteren was niet meer uit de belangstelling weg te branden. Het was op den duur of er in heel België nog één man zich met fotografie bezighield. Voor het brede publiek gold: ‘fotografie in België = Stephan Vanfleteren’.

Dat is geen gezonde situatie. Een overzichtstentoonstelling van een nog zeer levende hedendaagse kunstenaar, laat staan fotograaf, die al 130.000 bezoekers over de vloer kreeg, dat verraadt nattigheid. Daar is iets aan de hand wat niet normaal is, wat niet louter met de kwaliteit van het aangebodene te maken heeft. Hoe hoog ook die kwaliteit vaak is, ik herhaal het. Maar daar gaat het hier niet om. De titel van de tentoonstelling, ‘Present’, zegt ook wel veel natuurlijk. Een reclamebureau had niets beters kunnen bedenken. Tegenwoordige tijd en presentatie, zegt dat woord, maar natuurlijk suggereert de titel ook om de bijhorende, stevig geprijsde, catalogus aan te schaffen, als het al niet voor uzelf is, dan toch als een mooi cadeau voor onder de kerstboom. Die van 2019 maar evengoed die van 2020 indien de tentoonstelling nog een paar keer wordt verlengd.

En dan zien we hoe Stephan Vanfleteren met zijn hele uitstraling en coole look en dramatiserende gesticulaties bijdraagt tot wat je een soort van cultstatus of vedetteschap of zelfs mythevorming zou kunnen noemen. Nu is er dus – nu al! – een tentoonstelling met beelden die hij maakte tijdens zijn coronawandelingen. Ik geef toe, je kunt daar beter niet over een jaar of over vijf jaar mee afkomen, wanneer we die hele corona alweer vergeten zijn en misschien met nog ergere en ingrijpendere uitdagingen worden geconfronteerd. Je moet het ijzer smeden wijl het heet is.


Van het filmpje bij het artikel ga ik helemaal op de loop. Hoor de man bezig, zwelgend in zijn eigen sérieux (ik transcribeer naar aanvaardbaar Nederlands): ‘Na een paar weken besefte ik dat ik gewoon met een conceptje zat, met het idee dat ik iets aan het doen was dat mij heel gelukkig maakte, dat mij heel alert deed kijken naar de natuur, die mij door de lockdown, door de verstilling, noopte tot veel intenser kijken. (…) Er gebeurt iets en ik reageer daar meteen weer op door iets te maken. Aanvankelijk zonder vooropgezet plan. Maar gaandeweg begon ik te beseffen dat ik weer met iets bezig was, dat ik weer niet stilstond. Nu deel ik opnieuw iets van wat ik doe met andere mensen. En dat is uiteindelijk het mooiste wat je kunt doen.’

Ja, dat is waar. Wat je maakt, delen met anderen, dat is het mooiste.

200627

Present + Corona Walks, nog tot 13 september in het FoMu, Antwerpen (reserveren verplicht, vanwege… corona).