woensdag 10 juni 2020

Claudio Magris, Donau

vorig jaar 185
 
190609a

Donau van Claudio Magris is een erudiete compilatie van cultuurhistorische kennis en weetjes met betrekking tot feiten en namen die in verband met de rivier kunnen worden vernoemd. Op die manier schrijft Magris een geschiedenis van Midden-Europa, bij de bron in contrast met het Pruisische, West-Europese, en uitmondend in een moeras van een onduidelijke, al Aziatische mix van bijna onnaspeurbare invloeden. Al die feiten en data verzinken vrijwel onmiddellijk na de lectuur in die steeds breder wordende stroom van de voortvliedende tijd en je betreurt de afwezigheid van een register omdat daardoor Donau niet is wat het, door dat tekortschietende geheugen, zou moeten zijn: een naslagwerk. Toch is het lezen van dit boek de moeite waard omdat tussen alle feitenkennis door Magris ook blijk geeft van een bijzondere kijk op het leven: esthetiserend maar illusieloos, mild met betrekking tot de menselijke natuur maar tegelijk rauw als het gaat over wat diezelfde mens met die natuur doet en ermee bereikt.