zaterdag 28 maart 2020

LVO 143
In de tijd dat ik de 24 uren van Le Mans naspeelde en tot vele jaren daarna had ik geen weet van wat er in 1955 was gebeurd op dat circuit.

De ramp van '55 raakt aan een breder kader van betekenissen, van hoop en teleurgestelde verwachtingen. Het hele westerse vooruitgangsgeloof is in het geding, de teleurstelling of weerlegging ervan, en de versluieringsmechanieken die in werking treden ten einde aan deze teleurstelling of weerlegging geen te grote ruchtbaarheid te verlenen. Het zijn dezelfde mechanismen die ook gezorgd hebben voor de soms decennia durende vertraging waarmee de waarheden omtrent bijvoorbeeld de oorlog in Algerije, het dekolonisatieproces in 'onze' Kongo of, later, de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima en de klimaatopwarming aan het licht zijn gekomen. Maar ook omtrent de schadelijkheid van tabak- of alcoholgebruik, pesticiden, fijnstof, plastics. Hogere belangen dekken onoorbare of minstens minder prettige zaken af zoals, inderdaad, een sarcofaag een ontplofte nucleaire centrale.

In 1955 was West-Europa met Amerikaanse hulp nog volop aan het herstellen van de Tweede Wereldoorlog. Het geloof in een betere toekomst moest de herinnering aan de gruwel verdringen. Snelheid, efficiëntie, welvaart en een kinderlijke fascinatie voor technologische innovaties die dat alles mogelijk zouden maken, fungeerden als smeerolie voor de schijnbaar feilloze vooruitgangsmachine. De 24 uren van Le Mans waren niet alleen een sportief en technologisch-industrieel maar ook een ideologisch evenement. De richting was toen nog duidelijk: voorwaarts! De bestemming lag vast. Er heerste duidelijkheid. En er was maar één kortste en snelste weg.

De wedstrijd werd beladen met een hele cluster van ideologisch geladen betekenissen. De bolides waren de symbolen van technisch vernuft, de piloten de herauten van een toekomst die ongetwijfeld beter zou zijn. De snelheden en versnellingen die zij op het circuit realiseerden, stonden voor de exponentiële groei van industrie, economie en welvaart, maar ook voor de veralgemeende haast die de kwaliteit van het leven in toenemende mate zou bedreigen en uiteindelijk de versnelling waarmee onze beschaving zich naar de afgrond spoedt.

Maar dat was toen nog allemaal niet aan de orde.

(wordt vervolgd) 
lees vanaf hier deel 1
lees hier vanaf het begin van deel 2