donderdag 19 maart 2020

vorig jaar 116


190319
Eerste bladzijden van Intimiteit van Paul Verhaeghe, over placebo- effecten en conversie. De invloed van wat de omgeving doet en zegt en van wat tussen de oren zit. Dicht tegen het onwetenschappelijke en zelfs esoterische aan. Er is meer tussen hemel en aarde dan oorzaak en gevolg. * Vier oorzaken voor de euroscepsis die vandaag alom woedt (…). 1) de economische crisis van 2008; 2) Griekenland, dat meer geld kreeg dan er ooit in het kader van het Marshallplan naar Europa is gekomen; 3) de uitbreiding naar Oost-Europa en de sociale afbraak die daar het gevolg van is; 4) de brexit. * (…) over het aangaan van de dialoog, of we daar beter van kunnen worden. Uit woord en wederwoord zou een inhoudelijk rijkere synthese moeten voortvloeien, die de opposanten dichter bij elkaar brengt. Ik waag het aan de mogelijkheid daarvan te twijfelen. Kijk naar Facebook: als iets daar onmogelijk lijkt, dan wel het beïnvloeden van elkaars opinie, laat staan dat je iemand zou kunnen overtuigen. Als er toenadering mogelijk is, dan niet op het inhoudelijke vlak, maar wel in het vormelijke. Laat ons vriendelijk en beleefd met elkaar omgaan, dan kunnen we alvast wat dat betreft van elkaar leren en tot een grotere eenheid komen. (…) *