maandag 9 maart 2020

vorig jaar 106


190309
Opnieuw een stuk van de nacht aan de keukentafel: Orlando. * Wandeling van Monk’s House naar Charleston House, van Virginia Woolf naar Vanessa Bell. Onderweg lees ik in De uren van Michael Cunningham. * Mop van H.: ooievaar, bloemkool, boot / moeder, oma, overgrootmoeder / ‘Mijn familie heeft al drie generaties na elkaar geen seks gehad.’ * Aan tafel (…), tot S. het onderwerp Steven Pinker ter sprake brengt. Hij is diens boek Verlichting nu aan het lezen met het oog op een voordracht erover. Veel goeie dingen staan erin, maar, vermoedt S., door een aantal andere zaken te gunstig voor te stellen, dient Pinker een bepaalde lobby die er belang bij heeft de vooruitgangsmythe in stand te houden en het zou wel eens kunnen zijn dat hij daar stevig voor wordt betaald. M. toont zich andermaal bijzonder beslagen in deze materie en levert een bijdrage aan het gesprek, dat echter niet tegensprekelijk is en dus niet zo heel ver leidt. We hebben het nog even over grootverdieners als Eden Hazard in het voetbal. Ik voer aan dat het geen goed idee is om onze voorbeelden van inkomensongelijkheid uit de wereld van sport en cultuur te halen omdat ten eerste die mensen er niet aan kunnen doen dat ze zo schandalig veel verdienen en ten tweede omdat hun rol te zeer beladen is met symboolwaarde en emoties. Beter is het de CEO’s aan te pakken. Zeker de CEO’s die hun uiterste best doen om onzichtbaar te blijven, zegt S.. Google eens op Van Thillo: je zult ontnuchterend en verdacht weinig links krijgen. Wanneer alle drank op is, gaan we slapen. *