maandag 21 december 2015

vierenvijftig 70


© Edwin Houdevelt


13 december 2015

zondag

De ‘Soft Electric Tour’ brengt dEUS naar het Casino Kursaal in Oostende: ze gaan vooral rustige nummers brengen. 20 uur ‘stipt’ was het aangekondigde aanvangsuur, en een mens doet dan al extra zijn best om mooi op tijd te zijn. Om drie over negen komen de heren het podium opgestapt. Er was in de zaal al enig ongenoegen te horen geweest: traag handgeklap, gefluit. Al bleef het publiek toch wel opvallend rustig. ‘Goedenavond Oostende.’ Geen of weinig reactie. ‘Ik kreeg de indruk dat jullie wat ongeduldig waren, maar de afspraak was toch negen uur?’ Iemand roept iets en het is niet instemmend. De mensen pikken het niet. En dan doet Tom Barman er nog een schepje bovenop. ‘Holala. Wij traden op in Bologna, Parijs en Zürich, en daar is het publiek toch wel wat beschaafder hoor.’ Nu weerklinkt er boegeroep. Enfin, de Antwerpse rockband begint aan de setlist en ik heb de indruk dat de eerste nummers allesbehalve vlot verlopen. De applausjes klinken beleefd. Barman heeft met zijn laattijdigheid en daarna zijn arrogantie heel wat ergernis in de zaal gebracht. Gelukkig stijgen zowel groep als zaal daar stilaan bovenuit. Sommige nummers bereiken een grote intensiteit, met Secret Hell, Include me Out en Serpentine als hoogtepunten. Prachtige nummers, ik ken er nauwelijks betere eigenlijk. Barman en zijn maats krijgen dan ook terecht een open doekje. Twee keer wordt de groep uit de coulissen geroepen. Het is kwart voor elf wanneer de zaallichten worden ontstoken. De ergernis is weg, maar was dat hautaine gedrag nu echt nodig, eigenlijk? ¶

Als ik het goed begrepen heb, is er in Parijs een akkoord gesloten, dat eigenlijk niet méér behelst dan een intentieverklaring om het nodige te doen om ervoor te zorgen dat de klimaatopwarming wereldwijd met niet meer dan gemiddeld 2°C doorzet. Als streefdatum voor het volledig bannen van fossiele brandstoffen, wat noodzakelijk is om dit streefdoel te bereiken, wordt 2050 vooropgezet. Met een marge naar 2070. Denk ik, want ik heb het gevoel dat ik er wel een decennium naast kan zitten. Maar tegelijkertijd wordt het dogma van economische groei niet verlaten. In alle 195 landen moet deze intentieverklaring nog worden omgezet in concrete acties. Als dit allemaal correct is, dan is dat toch een vreemd voornemen want ergens, in een van de talloze persberichten en duidingsprogramma’s die ik hierover heb gelezen, gezien en gehoord, vernam ik dat bij een klimaatopwarming met 2°C het zeespiegelniveau met 7 meter stijgt. ¶