maandag 7 december 2015

vierenvijftig 5730 november 2015

maandag

Sommige hechte vriendschappen lopen op de klippen omdat een van beide ‘partners’ terugschrikt voor een, al dan niet vermeend, plots opdoemende homo-erotische component. Ik weet niet of het juist is, maar ik kan er mij wel iets bij voorstellen. Het kan te heftig worden, zeker binnen de context van de heersende conventies, en dan ontstaat er een kortsluiting, waarop de vluchtreflex misschien wel het enige antwoord biedt. Het lijkt inderdaad zeer goed mogelijk dat vrienden in het hart van hun op zich licht-brengende en belangeloze relatie op een duistere kern kunnen stuiten, waar hun onuitgesproken contract niet tegen bestand is. Iets wat wortelt in onverwerkte pubertrauma’s en –bekoringen, dat al lang vergeten leek maar dat, eventueel door heteroseksuele ontgoochelingen in het volwassen bestaan, opnieuw tot ontvlamming dreigt te komen. (...) (Piet Joostens, Over de vriend) ¶

Je kunt maar een beperkt aantal vrienden hebben. Die evidentie doet mij aan twee dingen denken. Enerzijds aan F.B., die mij ooit eens aan de grond nagelde met een verwijzing naar ‘die goede vriend van mij, hoe heet hij ook alweer’. Anderzijds aan mijn boeken en mijn leesgewoonten. Want als ik, als een zich uit de wereld terugtrekkende, mijn boeken mijn ‘vrienden’ noem, dan moet ik mij allicht bewust zijn van het feit dat ik er beter aan doen mijn relatie met een beperkt aantal onder hen uit te diepen. Zoniet lever ik mij uit aan oppervlakkigheid. (Piet Joostens, Over de vriend)

© vtm

Het verregaande cynisme waarmee – waarschijnlijk – de N-VA het Belgische klimaatcompromis tegenhoudt, enkel en alleen om duidelijk te maken dat volgens haar België niet werkt. Het gaat om halve procenten, dus zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Neen dus, het is strategie. Verrottingsstrategie. En het werkt: vandaag wordt België op de Klimaatconferentie in Parijs, waar zoveel van afhangt, uitgeroepen tot slechtste leerling van de klas. ¶