zondag 13 december 2015

vierenvijftig 63
6 december 2015

zondag

Elke keer dat ik mee opstap in een betoging, zoals deze namiddag in Oostende, vraag ik mij af wat ik daar eigenlijk aan het doen ben. Gelukkig liep ik L. tegen het lijf, zo maakten we er nog een gezellige wandeling van. Zo’n betoging betekent telkens een bittere confrontatie met de macht van het getal: het maakt géén verschil uit als je er niet zou zijn – in plaats van 14.000 zouden er 13.999 betogers zijn, geen kat die het verschil merkt. En dat is de ontnuchterende vaststelling want het kost je wel wat moeite om naar zo’n betoging te gaan en eraan deel te nemen. Zo weinig heb je maar te betekenen in een democratie en al die hufters die thuis blijven, roepen uiteindelijk veel luider ook al zeggen ze geen woord. De macht van het domme, naakte getal. Natuurlijk, ik weet het, als iedereen dezelfde redenering maakt…– en er zijn er wellicht al vele duizenden die zo denken. Op die manier wordt natuurlijk nooit een kritische massa bereikt. Maar wat is dát dan? Vanaf wanneer ben je met genoeg om werkelijk iets te betekenen? Ik denk dat het indertijd met de Witte Mars (kijk naar de hoofdletters die die gebeurtenis heeft afgedwongen) werd overschreden: daar zijn de politici toen wel van geschrokken. Maar hoeveel mensen zouden er in Oostende moeten hebben rondgelopen vooraleer één beleidsdrager ernaar zou hebben omgekeken? Hoeveel zouden er in Brussel moeten hebben rondgelopen, mocht die betoging niet verboden zijn geworden? En in Parijs? Bovendien is het niet echt cool, dat betogen. Stugge mensen, zoals ik er een ben, laten zich niet gemakkelijk overhalen om die slogans na te brullen, of om een mensenketting te vormen, of plots vooruit te lopen – enfin, de hele grammatica van de demonstratie. Veel mensen die daar zijn, lijken mij stug. Vooral de Nederlandstaligen, heb ik deze namiddag kunnen vaststellen. De Franstaligen, die in groten getale mee opstapten, zijn veel luidruchtiger en enthousiaster. Nochtans, hun grondgebied zal niet onderlopen als de zeespiegel stijgt! ¶

Uit het nieuws van vandaag: Vlaamse provinciegouverneurs pleiten voor nultolerantie inzake alcohol achter het stuur. 0,00 promille dus. Het VRT-journaal pikt dit gretig op en schermt met vergelijkingen met landen waar er al een nultolerantie is. Daar zijn er maar half zo veel verkeersdoden als hier. Het alcoholverbod zal daar zeker een rol in spelen, maar het is niet fair om niets, niets dus, te zeggen over onze ruimtelijke wanorde en de slechte staat van onze wegen – want die spelen in het aantal accidenten zeker ook een belangrijke rol. Een dergelijke berichtgeving is tendentieus. ¶

En ook uit het nieuws: mijn geliefde Frankrijk is vandaag een extreemrechts land geworden. Het Front National grijpt de macht. De burgemeester van Antwerpen, die nu al weken strategisch zwijgt, aarzelt geen seconde om zijn commentaar wereldkundig te maken: het is nu hoog tijd om de grenzen van Fort Europa te sluiten! Geen woord over het bedenkelijke gedachtegoed van het Front National. Wel dit: als de vluchtelingenstroom niet stopt, zal dat ‘desastreuze gevolgen hebben voor ons sociale weefsel’. Dat die man met uitgerekend dat argument durft te schermen, dat is het cynisme voorbij. ¶